Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – II круг


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 27.10.2023.


ОГЛАС за прибављање станова у  јавну својину града Бора прикупљањем писмених понуда


Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2023.годину – II Круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2023.годину – I Круг

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Бору


ОГЛАС о отуђењу грађевинског земљишта  у јавној својини града Бора јавним надметањем


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 03.08.2023.


О Г Л А С о отуђењу непокретности у јавној својини града Бора јавним надметањем  20.04.2023


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 07.04.2023.


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – II круг


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – I круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора II круг


О Г Л А С о отуђењу непокретности у јавној својини града Бора јавним надметањем Стадион


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 02.12.2022.


Оглас за продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем Барска улица


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 08.06.2022.


ОГЛАС ЈП БОР- ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 27.05.2022


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ  8  ЗАТВОРЕНИХ  ДРВЕНИХ  ТЕЗГИ – КУЋИЦА НА НОВОМ ГРОБЉУ У БОРУ


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – II круг

Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручју града БОР

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора II круг


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – I круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора II круг


Оглас- Давање у закуп локације за постављање киоска прикупљањем понуда

Оглас- Продаја грађевинског земљишта у јавној својини града Бора

Оглас – Јавна презентација урбанистичког пројекта


Оглас – Продаја грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем

ПОВЛАЧИ СЕ “Оглас за продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем који је на основу решења Скупштине града бр.463-252/21-I од 23.04.2021.год.


Оглас – Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – II круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора


ОГЛАС – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања – 25.01.2021.


О Г Л А С – За давање у закуп локације за постављање киоска јавним надметањем – 30.12.2020.


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 16.12.2020.


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – I круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 23.10.2020.


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 02.10.2020.


О Г Л А С – О исправци техничке грешке у Огласу за  продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем објављеном у листу “Српски телеграф“ дана 29.09.2020.године

ОГЛАС – за продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 18.09.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 10.07.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 26.06.2020.


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ  16.06.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 12.06.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 29.05.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 11.05.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ИЗ ОБЈАВЉЕНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 05.03.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 06.02.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  14.01.2020


Оглас – Јавна презентација урбанистичког пројекта


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  17.12.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  05.12.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  15.11.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  24.10.2019


Оглас за  продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем од 20.08.2018. године


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска 15.11.2018.


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска јавним надметањем


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ