Оглас – Јавна презентација урбанистичког пројекта


Оглас  за продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем

ПОВЛАЧИ СЕ ”Оглас за продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем који је на основу решења Скупштине града бр.463-252/21-I од 23.04.2021.год.


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – II круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора


ОГЛАС – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања – 25.01.2021.


О Г Л А С – За давање у закуп локације за постављање киоска јавним надметањем – 30.12.2020.


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 16.12.2020.


Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Бору – I круг

Закључак о одређивању почетних цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 23.10.2020.


ОГЛАС ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 02.10.2020.


О Г Л А С – О исправци техничке грешке у Огласу за  продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем објављеном у листу ”Српски телеграф” дана 29.09.2020.године

ОГЛАС – за продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 18.09.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 10.07.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 26.06.2020.


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ  16.06.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 12.06.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 29.05.2020.


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 11.05.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВИМ РОКОВИМА ИЗ ОБЈАВЉЕНОГ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


ОГЛАС – ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БОРА ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 05.03.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања 06.02.2020


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  14.01.2020


Оглас – Јавна презентација урбанистичког пројекта


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  17.12.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  05.12.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  15.11.2019


Оглас ЈП БОР – Издаје се у закуп пословни простор путем јавног надметања  24.10.2019


Оглас за  продају грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем од 20.08.2018. године


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска 15.11.2018.


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска


Оглас за давање у закуп локација за постављање киоска јавним надметањем


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОР ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ


 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст