Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о локалним комуналним таксама (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о локалним комуналним таксама за 2020. годину

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука и изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавнох површина 2020.

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у jавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о буџету за 2021. годину

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА 2020-2024 ГОДИНЕ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програм стратегије за развој туризма града Бора од 2020-2024. године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 20.10.2020. до 03.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Програма стратегије за развој туризма града Бора 2020. - 2024. године

Предлози за унапређење текста нацрта програма стратегије за развој туризма града Бора од 2020. - 2024.године - ДМИ Бор

Коментари УГ Village Злот и УГ Еко баштина Брестовачка бања

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године - Бамби

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године - Милован Матовић

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 12. до 26. октобра 2020. године, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина градова Бора и Зајечара и општина Параћин, Бољевац и Неготин.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 26. октобра 2020. године.

Преузмите

ОГЛАС - РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР – НЕГОТИН

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН - ЗАЈЕЧАР - НЕГОТИН

КАРТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ПАРАЋИН - ЗАЈЕЧАР - НЕГОТИН

 

 

Промени величину фонта
Контраст