ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА

ЗА 2023. ГОДИНУ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 10. јуна 2023. до 26. јуна 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за финансије и јавне набавке путем електронске поште на адресу: finansije@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за финансије и јавне набавке, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe’’.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 20. јуна 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту finansije@bor.rs,  најкасније до 16. јуна 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за финансије и јавне набавке ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

Образложење Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину Образац за коментаре

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив

Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2023. годину

Образложење

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВЕЗНОГ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА 110 KV ИЗМЕЂУ 330/110 KV ”ВЕ ЈАСИКОВО” И ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ”ЦРН ВРХ” НА ТЕРИТОРИЈИ …

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВЕЗНОГ ВИСОКОНАПОНСКОГ ВОДА 110 KV ИЗМЕЂУ 330/110 KV ”ВЕ ЈАСИКОВО” И ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ”ЦРН ВРХ” НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV ”ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије ”Црн Врх” на територији града Бора (у даљем тексту: Нацрт плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 10. јуна 2023. до 26. јуна 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 20. јуна 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта плана.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 16. јуна 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта плана са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV ”ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије ”Црн Врх” на територији града Бора

Образложење Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV ”ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије ”Црн Врх” на територији града Бора

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV ”ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије ”Црн Врх” на територији града Бора

Програм јавне расправе о Нацрту Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између 330/110 kV ”ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије ”Црн Врх” на територији града Бора

ПРЕУЗИМТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ СА ПРИЛОЗИМА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ  

ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор (у даљем тексту: Нацрт Плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се од 24.5.2023. до 22.6.2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту Плана.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 12.6.2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Плана.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 8.6.2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Плана са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

Образложење Нацрта Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрту Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

Програм јавне расправе о Нацрту Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

ПРЕУЗМИТЕ :

ЈАВНИ ПОЗИВ - Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор

 

ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АЛГОМЕРАЦИЈУ БОР СА ТЕКСТУАЛНИМ ПРИЛОЗИМА

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ПОТЕСУ ТРУЈКАНОВ ПОТОК

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

о г л а ш а в а

Р А Н И Ј А В Н И У В И Д

п о в о д о м и з р а д е

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ПОТЕСУ ТРУЈКАНОВ ПОТОК

Одлука о изради Плана детаљне регулације за формирање стамбеног насеља сеоског типа на потесу Трујканов поток, објављена је у „Службеном листу града Бора”, број 3/23).

Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 18 . МАЈА ДО 01 . ЈУНА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 01 . ЈУНОМ 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске упаве града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења.

ПРИЛОЗИ:

Оглас

Елаборат - концептуални материјал

Графички приказ 1

Графички приказ 2

Графички приказ 3

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Града Бора, за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања

Јавни позив повратницима по основу споразума о реадмисији који живе на територији Града Бора, за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање, намењене за побољшање њихових услова становања.

ПРИЛОГ