РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА 26.07.2023


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА 10.02.2023


РЕШЕЊЕ- СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА 06.10.2021


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА 13.07.2021


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 27.04.2021.


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 15.04.2021.


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 25.03.2021.


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 10.03.2021.


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 14.09.2020


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 13.08.2020


РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА 09.05.2019 

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ПО ОДЕЉЕЊИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА