Дневни извештај о квалитету ваздуха 25.09.2023.

На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 25.09.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-Конкурс за субвенционисање трошкова ветеринарских услуга, контроле варое, испитивање меда, и производа од меда и набавке лекова и прихране за пчеле 2023 (1)

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује двадесет трећи јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

 

ПРЕУЗЕТИ:

Конкурс: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/09/Konkurs-za-subvencionisanje-troskova-veterinarskih-usluga-kontrole-varoe-ispitivanje-meda-i-proizvoda-od-meda-i-nabavke-lekova-i-prihrane-za-pcele-2023-1.pdf

Образац: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-POGACE-ZA-PRIHRANU-PCELA-SECER-LEKOVI-I-PREPARATI-ZA-PCELE.docx

 

 

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-Конкурс унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 2023

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022), Градска управа града Бора расписује двадесет други јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

 

ПРЕУЗЕТИ:

Конкурс: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/09/Konkurs-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-2023.pdf

Образац:https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima.docx

 

 

 

Дневни извештај о квалитету ваздуха 24.09.2023.

На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 24.09.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 23.09.2023.

На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 23.09.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.