Дневни извештај о квалитету ваздуха 14.01.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 14.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитњту ваздуха 13.01.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 12.01.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 11.01.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски Парк:

 

2021-01-11

03:00:00

466.37
2021-01-11

04:00:00

623.36
2021-01-11

05:00:00

 484.1
2021-01-11

06:00:00

 337.24
2021-01-11

08:00:00

 634.84
2021-01-11

09:00:00

 712.51
2021-01-11

10:00:00

388.38

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 10.01.2021.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на м Градски Парк 391.54 ug.m-3.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст