Одлука о додели заштитног рама за тракторе


Одлука о додели кацига за мотоциклисте 


Одлука о додели ауто седишта за децу


Одлука о утврђивању накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини


Одлука о раасподели средстава по тринаестом конкурсу – свиње


Одлука о расподели средстава за куповину приплодних оваца за 2023.годину


Oдлука о расподели средстава по шеснаестом конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољоприредне политике и политике руралног развоја за град Бор – субвенционисање куповине садног материјала из области воћарства и виноградарства 2023


Одлука о исправци Одлуке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023.годину


Одлука о расподели средстава за едукације 2023.година


Одлука о расподели средстава по 26. Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и резидбу


Одлука о расподели средстава по 25. Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – куповина нове опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа


Одлука о расподели средстава по 24. Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – куповина машина за убирање, односно скидање усева


Одлука о расподели средстава по 23. Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – куповина опреме за фиксне и електричне ограде за пашњаке – ливаде


Одлука о расподели средстава по седамнаестом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину- Субвенционисање куповине нове опреме за пчеларство


Одлука о расподели средстава по двадесет другом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину- Субвенционисање куповине нове опреме за мужу, хлађење и чување млека


Одлука о расподели средстава по двадесет првом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину- Субвенционисање набавке садног материјала из области воћарства и виноградарства


Одлука о расподели средстава по двадесетом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину- Субвенционисање куповине приплодних јуница, приплодних оваца и приплодних свиња


Одлука о расподели средстава по осамнаестом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ ОКО ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА


Одлука о расподели средстава по деветнаестом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – СЕОСКИ ТУРИЗАМ


Одлука о расподели средстава по шеснаестом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – МАШИНЕ ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА


Одлука о расподели средстава по тринаестом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – Субвенционисање трошкова ветеринарских услуга, контроле варое , испитивање меда и производа од меда и набавке лекова и прихране за пчеле

Решење о исправци техничке грешке у Одлуци о расподели средстава по 13. јавном конкурсу


Одлука о расподели средстава по петнаестом Јавном конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – Опрема за пријем, прераду и паковање воћа, поврћа и грожђа  


Одлука о расподели средстава по XIV Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину, расписаном 19.09.2022. године – субвенционисање набавке садног материјала из области воћарства и виноградарства


Одлука о расподели средстава по дванаестом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – јунице и овце


Одлука о расподели средстава по деветом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада


Одлука о расподели средстава по једанаестом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – куповина опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћа


Одлука о расподели средстава по десетом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – купoвина oпрeмe зa фикснe oгрaдe и eлeктричнe oгрaдe зa пaшњaкe/ливaдe


Одлука о расподели средстава по осмом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – куповинa нових машина за примарну обраду земљишта


Одлука о изменама Одлуке о расподели средстава по четвртом  јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – опрема за пчеларство


Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Бора


Одлука о расподели средстава по четвртом  јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – опрема за пчеларство


Одлука о расподели средстава по седмом  јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – Опрема за мужу и чување млека


Одлука о расподели средстава по седмом  јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – Опрема за руковање стајњаком


Одлука о констатовању престанка мандата одборницима Скупштине града Бора


Одлука о расподели средстава по петом  јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – Опрема за пластенике


Одлука о расподели средстава по трећем  јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину – Машине за заштиту биља


OДЛУКА о расподели средстава по другом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину – ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ


ОДЛУКА о расподели средстава по првом јавном Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину- Машине за убирање и скидање усева


ОДЛУКА – Обуставља се поступак давања у закуп пословног простора путем прикупљања писаних понуда који је покренут објављивањем огласа у Недељнику Тимочком дана 27.05.2022 год (заводни број 3688 од 23.05.2022 године код Ј.К.П. за стамбене услуге Бор) на сајту града Бора , на сајту Ј.К.П за стамбене услуге Бор и на огласној табли градске управе града Бора и Ј.К.П. ,,Бoр“ .

Преузети:   https://bor.rs/wp-content/uploads/2022/06/ODLUKA.pdf

https://bor.rs/wp-content/uploads/2022/06/oglas-27.05.2022.pdf


-Решење Јанковић Славиша


-Решење Јанковић Раденка


-Одлука о расподели средстава по IX Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021.годину – јунице и овце – 24.11.2021. године


-Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији града Бора


-Одлука о расподели средстава по VI Конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021.годину- одлука по конкурсу за воћарство


– Захтев за сагласност на цене услуга коришћења паркинг простора Ј.К.П. за стамбене услуге Бор 


– Одлука о измени одлуке о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада


– Одлука о расподели средстава по 10. конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 19.10.2020.


– Одлука о расподели средстава по 9. Конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 03.09.2020.


Одлука допуни Одлуке о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 01.07.2020.године


Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 01.07.2020.године


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о привременој обустави јавних радова


Одлука о изради плана развоја града Бора за период 2021-2028. године


– Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Бора


Одлука о расподели средстава по другом Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019.годину, расписаном 27.09.2019.године


– Одлука о расподели средстава по конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину  (куповина садница воћака и винове лозе)


– ОДЛУКА о расподели средстава по Kонкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019.годину, расписаном 10.06.2019. године.


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Бор

Формулар за пријављивање


– Одлука о расподели средстава по четвртом конкурсу за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018.годину, расписаном 05.11.2018. године.


– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018. годину, расписаном 27.08.2018.године


– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018. годину, расписаном 22.06.2018.године


– Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене јединице у закуп са могућношћу куповине у оквиру Потпројекта 7 Компоненте 1 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији

РАНГ ЛИСТА


– Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бор

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018.rодину, расписаном 22.06.2018. rодине

– Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Општине Бор

– Одлука о утвђивању критеријума за израчунавање минималног износа трошкова текућег одржавања заједничких делова зграда и висине накнаде за принудно постављеног професионалног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији општине Бор

– Одлука – даје се у закуп поступком „јавног надметања“ – 05.01.2018. Одлука СО Бор

– Одлука о расподели средстава по IV Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2017. годину, расписаном 30.11.2017. године

– Одлука о расподели средстава по III Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2017. годину, расписаном 10.11.2017. године

– Нацрт одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији  општине Бор за 2017. годину, расписаном 04.10.2017. године

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији  општине Бор за 2017. годину, расписаном 15.08.2017. године

– РЕШЕЊЕ о одређивању службених лица за вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари по одељењима

– О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– РЕШЕЊЕ о образовању Жалбене комисије

– Нацрт Одлуке о буџету за 2017

– ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БОР

– Ј А В Н И   П О З И В за доделу грађевинског материјала породицама избеглица  за стварање и побољшање услова становања у грађевинском материјалу

– ОДЛУКA о расподели средстава по конкурсу за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2015.годину, расписаном 03.09.2015.године

– ОДЛУКA о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада

– Стална конференција градова и општина – Савеза градова и општина Србије у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“ расписује конкурс за Координатора за ромска питања

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ

– ЗАПИСНИК О ПРОВЕРИ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БОДОВАЊУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ