ПРИВРЕДНИ САВЕТ

Привредни савет се оснива са намером да се успостави конкретан оквир за унапређење пословног окружења и јачање конкурентности у града Бора, јачање конкурентности МСП и предузетника и привлачење домаћих и страних инвестиција.

Надлежност Привредног савета обухвата кандидовање проблема, иницијатива и давање препорука Начелнику градске управе, Скупштини града, одељењима градске управе и другим релевантним институцијама на локалном и републичком нивоу у вези са олакшавањем и убрзавањем пословања, раста и развоја предузећа и предузетничких радњи на територији града Бора.

Главни задаци Привредног савета су:

Дијагноза административних и других баријера и уских грла којима се омета, успорава и отежава пословање привредних субјеката и покретање нових предузетничких и пословних активности на територији Града;
Редовно међусобно информисање јавног и приватног сектора;
Праћење и процена делотворности политика, мера и инструмената којима се утиче на унапређивање конкурентности предузећа и јачање предузетништва;
Давање препорука и предлога које воде смањивању и отклањању баријера, унапређивању пословног окружења и конкурентности привреде, те делотворнијој, хармонизованијој и ефикаснијој подршци развоју предузетништва и привреде у целини;
Разматрање и покретање других корисних иницијатива којима се може унапредити предузетништво и конкурентност предузећа, те привредни и друштвени развој Града у целини.

КЉУЧНА ДОКУМЕНТА

Решење о оснивању привредног савета Града Бора

Контакт - привредни савет

пословник о раду привредног савета града бора


СЕДНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

записник са I седнице привредног савета

Записник са II седнице Привредног савета

Записник са III седнице Привредног савета

Записник са IV седнице Привредног Савета

Записник са V седнице Привредног Савета

Записник са VI седнице Привредног Савета