1/2018       2/2018       3/2018

4/2018       5/2018       6/2018

 7/2018       8/2018       9/2018

10/2018      11/2018      12/2018

13/2018      14/2018      15/2018

16/2018      17/2018      18/2018

 19/2018      20/2018      21/2018 

22/2018      23/2018      24/2018

25/2018      26/2018      27/2018

28/2018      29/2018      30/2018

За бројеве које не можете преузети обратите се директно служби на бр. 030/423-255 лок. 149

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА

1/2018      2/2018      3/2018

4/2018      5/2018     6/2018

7/2018      8/2018     9/2018

10/2018      11/2018     12/2018

13/2018     14/2018     15/2018

16/2018     17/2018     18/2018

19/2018     20/2018