• ИНФО - Канцеларија за ЛЕР
  • Документа
  • Local economic development
  • ТУРИЗАМ

 


ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЗИВ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРИВАТНИХ ЛОКАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У  ТУРИЗМУ

Обвештавамо Вас да је РАРИС објавио Јавни позив за власнике приватних локација и пројеката за инвестиције у туризму да их пријаве и бесплатно представе на регионалном инвестиционом порталу источне Србије „Invest East Serbia“.

Позив се односи на све власнике инвестиционих локација у туризму који:

– Имају туристички објекат који желе да продају или издају у закуп

– Имају парцелу погодну за изградњу туристичких објеката

– Имају пројекат за инвестицију у туризму

– Имају објекат који се може пренаменити за туризам

– Желе да продају, издају или траже партнера

Сви који пријаве своје инвестиционе локације и пројекте у туризму, биће у прилици да их понуде потенцијалним инвеститорима. Представљање у бази инвестиционих локација на 3 језика – енглеском, немачком и српском је бесплатно. РАРИС нуди помоћ да се локације продају, издају или да се пронађу партнери. Промоција инвестиционих локација је на сајту „Invest East Serbia“, али и на инвестиционим конференцијама и скуповима, на састанцима са домаћим и страним инвеститорима, на друштвеним мрежама, итд.

Детаљно упутство за пријаву инвестиционионих локација налази се на адреси: https://www.investeastserbia.com/index.php/javni-poziv-turizam.

Такође, на сајту www.investeastserbia.com можете проверити и статус инвестиционих локација са ваше територије и евентуално послати предлоге за допуну или корекцију постојећих локација.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ТУРИЗМУ

Обавештавамо Вас да је РАРИС почео са радом HELP DESK за подршку туризму. Основне области информисања и консултација које туристички радници могу добити у овом центру су следеће:

-Извори финансирања – национални програми за подршку туризму и међународни фондови и програми
-Коришћење платформе е-Туриста
-Дигитални маркетинг
-Припреме за инвестиције мањег обима у области туризма

Корисници услуга HELP DESK могу бити предузетници, микро, мала и средња предузећа, удружења, регистрована пољопривредна газдинаства, сеоска туристичка домаћинства и физичка лица који послују у области туризма (хотели, ресторани, туристичке агенције, категорисан смештај у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима) и у пратећим делатностима (стари занати и сувенири, креативне индустрије, индустрија разоноде, рекреација, винарије и дестилерије …).

Сви који већ раде или планирају да започну посао у области туризма или у домену пратећих услуга на овом месту могу добити потребне информације о националним програмима подршке за развој туризма.

Корисници могу заказати термин за консултације путем телефона 019 426 377 или путем е-мејла turizam@raris.org

Хелп Деск се налази у просторијама РАРИС-а, Трг Ослобођења 1 у Зајечару и ради сваког радног дана од 09.00 до 13.00 сати


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

Расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА, ТРАНСФЕРА  И ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОМОЦИЈЕ, ЕДУКАЦИЈЕ И ТРЕНИНГА У ТУРИЗМУ У 2024. ГОДИНИ

Министарство туризма и омладине расписује јавни конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму у 2024. години до износа 105.000.000 динара, средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину.

КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА, ТРАНСФЕРА  И ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПРОМОЦИЈЕ, ЕДУКАЦИЈЕ И ТРЕНИНГА У ТУРИЗМУ У 2024. ГОДИНИ

 

 


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

Расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

       Министарство туризма и омладине расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС“, број 12/22).

1) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

2) ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У 2024. ГОДИНИ

3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

Расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

 

Министарство туризма и омладине расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС“, број 12/22).

1) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

2) ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У 2024. ГОДИНИ

3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

Расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

 

Министарство туризма и омладине расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС“, број 12/22).

1) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

2) ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У 2024. ГОДИНИ

3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2


Република Србија

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

Расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

 

Министарство туризма и омладине расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС“, број 12/22).

1) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

2) ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У 2024. ГОДИНИ

3) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 1

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 2


ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА:

ИНФОРМАТОР-О-КАТЕГОРИЗАЦИЈИ-УГОСТИТЕЉСКИХ-ОБЈЕКАТА-ЗА-СМЕСТАЈ-ВРСТЕ-КУЦА-АПАРТМАНА-СОБА-И-СЕОСКИХ-ТУРИСТИЦКИХ-ДОМАЦИНСТАВА-НА-ТЕРИТОРИЈИ-ГРАДА-БОРА

УПУСТВО ЕТУРИСТА

ИЗЈАВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА-– образац 1


 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕГЛЕДУ УГОСТИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ  НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:

Регистар угоститеља на територији града Бора

[/lsvr_tab_item] [/lsvr_tabs]