• ИНФО - Канцеларија за ЛЕР
  • Документа
  • Local economic development
  • ТУРИЗАМ

 


ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЗИВ ЗА ВЛАСНИКЕ ПРИВАТНИХ ЛОКАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У  ТУРИЗМУ

Обвештавамо Вас да је РАРИС објавио Јавни позив за власнике приватних локација и пројеката за инвестиције у туризму да их пријаве и бесплатно представе на регионалном инвестиционом порталу источне Србије „Invest East Serbia“.

Позив се односи на све власнике инвестиционих локација у туризму који:

– Имају туристички објекат који желе да продају или издају у закуп

– Имају парцелу погодну за изградњу туристичких објеката

– Имају пројекат за инвестицију у туризму

– Имају објекат који се може пренаменити за туризам

– Желе да продају, издају или траже партнера

Сви који пријаве своје инвестиционе локације и пројекте у туризму, биће у прилици да их понуде потенцијалним инвеститорима. Представљање у бази инвестиционих локација на 3 језика – енглеском, немачком и српском је бесплатно. РАРИС нуди помоћ да се локације продају, издају или да се пронађу партнери. Промоција инвестиционих локација је на сајту „Invest East Serbia“, али и на инвестиционим конференцијама и скуповима, на састанцима са домаћим и страним инвеститорима, на друштвеним мрежама, итд.

Детаљно упутство за пријаву инвестиционионих локација налази се на адреси: https://www.investeastserbia.com/index.php/javni-poziv-turizam.

Такође, на сајту www.investeastserbia.com можете проверити и статус инвестиционих локација са ваше територије и евентуално послати предлоге за допуну или корекцију постојећих локација.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ТУРИЗМУ

Обавештавамо Вас да је РАРИС почео са радом HELP DESK за подршку туризму. Основне области информисања и консултација које туристички радници могу добити у овом центру су следеће:

-Извори финансирања – национални програми за подршку туризму и међународни фондови и програми
-Коришћење платформе е-Туриста
-Дигитални маркетинг
-Припреме за инвестиције мањег обима у области туризма

Корисници услуга HELP DESK могу бити предузетници, микро, мала и средња предузећа, удружења, регистрована пољопривредна газдинаства, сеоска туристичка домаћинства и физичка лица који послују у области туризма (хотели, ресторани, туристичке агенције, категорисан смештај у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима) и у пратећим делатностима (стари занати и сувенири, креативне индустрије, индустрија разоноде, рекреација, винарије и дестилерије …).

Сви који већ раде или планирају да започну посао у области туризма или у домену пратећих услуга на овом месту могу добити потребне информације о националним програмима подршке за развој туризма.

Корисници могу заказати термин за консултације путем телефона 019 426 377 или путем е-мејла turizam@raris.org

Хелп Деск се налази у просторијама РАРИС-а, Трг Ослобођења 1 у Зајечару и ради сваког радног дана од 09.00 до 13.00 сати


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2021. ГОДИНИ.

Обавештавамо вас да је Развојна агенција Србије – РАС објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА У 2021. ГОДИНИ.
Рок за подношење захтева је до 17. марта 2022. године.

За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 185.000.000,00 РСД. Финансира се рефундацијом 40% до 60% вредности трошкова прихватљивих активности, без ПДВ. Сваки Подносилац пријаве може поднети једну пријаву, с тим што у оквиру исте мора да аплицира за више од једне активности које су дефинисане Програмом.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се одобравају у складу са овим Програмом могу се доделити у вези са реализацијом пројектних активности усмерених ка циљаним тржиштима, односно мера интервенција које се односе на:
1. Консултантску подршку за развојну стратегију позиционирања на циљано тржиште
2. Консултантску подршку за активности извозног маркетинга
3. Излагање на међународним сајмовима и пословним сусретима
4. Улазак на циљано тржиште и унапређење позиције на истом
5. Консултантску подршку за унапређење извозних способности
6. Унапређење производних способности

Производни сектори који су предмет подршке Програма су:
– сектор прехрамбене индустрије (примарна пољопривредна производња, конзервисање свежег воћа, језграстог воћа или поврћа замрзавањем, сушењем, стављањем у уље или сирће, стављањем у конзерве и производња нарезаног и очишћеног воћа нису подржани овим програмом);
– сектор дрвне индустрије (производња намештаја);
– сектор модне индустрије (производња одевних предмета, обуће и модних аксесоара);
– сектор производње гуме и пластике;
– сектор производње машина и опреме за друге намене;
– сектор производње електричне опреме;
– сектор производње металних производа.

Више детаља о овом позиву можете пронаћи на званичној интернет страници Развојне агенције Србије – РАС

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-promociju-izvoza-u-2021-godini


Јавни позив за локације и пројекте у туризму

Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС је отворио јавни позив свим власницима приватних локација и пројеката у туризму да их пријаве и бесплатно представе на регионалном инвестиционом порталу источне Србије „Invest East Serbia“ www.investeastserbia.com. На сајту су представљене све кључне чињенице, економски показатељи, главне предности пословања у нашем региону и представљене локације и пројекти намењени инвеститорима.

Сви они који имају туристичке објекте, парцеле погодне за изградњу туристичких објеката, пројекте за инвестиције у туризму, објекте који се могу пренаменити за туризам а који су на продају, који се издају или за које се траже партнери, могу се бесплатно објавити у бази инвестиционих локација на сајту њњњ.инвестеастсербиа.цом.

У бази је већ 20 локација и пројеката који су представљени на 3 језика: енглеском, немачком и српском. РАРИС ће промовисати све инвестиционе могућности на сајту „Invest East Serbia“, на инвестиционим конференцијама и скуповима, на састанцима са домаћим и страним инвеститорима, на друштвеним мрежама, итд.
————————————————————
У базу туристичких локација и пројеката могу се пријавити:
* парцеле за изградњу туристичких објеката
* туристички објекти који већ постоје а који се могу унапредити, реновирати, доградити и слично
* постојећи објекти који се могу пренаменити за туризам
* све друге локације или пројекте на којима се може развити пословање у туризму.

За сва питања и помоћ позовите Драгана Милутиновића на 064/8510295.


Јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2022. години.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни конкурс за доделу субвенција и трансфера за финансирање пројеката развоја туризма у 2022. години.

Конкурсом су предвиђени подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у туристичким дестинацијама као и за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте  едукације и тренинга у туризму.

Право на коришћење има дестинацијска менаџмент организација, привредно друштво, односно друга организација и институција чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник буџета,  као и правно лице у коме је Република Србија већински власник и правно лице које управља туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре.

Учешће средстава министарства у финансирању пројеката промоција туристичких производа и едукација у туризму може износити до 50% укупне вредности пројекта, а Захтеви се подносе закључно са 30.04.2022. године

Учешће средстава министарства у финансирању инфраструктурних пројеката може бити до 100% укупне вредности тог пројекта, а Захтеви се подносе закључно са 30.06.2022.године. Средства за ове пројекте ће се додељивати сукцесивно у току године

Приликом доделе средстава поштоваће се критеријуми који се односе на степен усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије (дестинације од значаја за развој туризма, развој туристичких производа), усклађеност пројекта са савременим и актуелним трендовима од значаја за развој Републике Србије као конкурентне туристичке дестинације, значај пројекта за одржив економски и одрживи развој локалне заједнице, значај пројекта за развој туризма у локалној заједници, предвиђеност суфинансирања пројеката из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова ЕУ, донација, легата, кредита и друго као и испуњеност уговорних обавеза за средства одобрена у ранијем периоду.

У прилогу вам достављамо текст конкурса, а све додатне информације о конкурсу и обрасце и документа за конкурисање можете наћи нa https://mtt.gov.rs/vest/35094/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-transfera-namenjenih-za-projekte-razvoja-turizma-u-2022-godini.php


ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋИМ ЛИНКОВИМА:

ИНФОРМАТОР-О-КАТЕГОРИЗАЦИЈИ-УГОСТИТЕЉСКИХ-ОБЈЕКАТА-ЗА-СМЕСТАЈ-ВРСТЕ-КУЦА-АПАРТМАНА-СОБА-И-СЕОСКИХ-ТУРИСТИЦКИХ-ДОМАЦИНСТАВА-НА-ТЕРИТОРИЈИ-ГРАДА-БОРА

УПУСТВО ЕТУРИСТА

ИЗЈАВА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА-– образац 1


 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕГЛЕДУ УГОСТИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ  НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:

Регистар угоститеља на територији града Бора

[/lsvr_tab_item] [/lsvr_tabs]