Објављивање конкурса

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1 – ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМА – ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ – УЗ ОБРАЗАЦ 1, ДЕО 2-2, ТАЧКА 10.3.

ПРОПРАТНО ПИСМО БОР

ИЗЈАВА ДА НЕ ПОСТОЈЕ ПРЕПРЕКЕ

ОБРАЗАЦ 11 – ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ

ОБРАЗАЦ 9 – ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ 7 – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БОРУ (1-21)

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БОРУ (42-21)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БОР (19-19)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БОР (2-21)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БОР (14-22)