Објавање конкурса везаних за спорт

ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2024.ГОДИНУ

ПРЕЛИМИНАРНИ ОБЈЕДИЊЕНИ ПРЕДЛОГ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2024.ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/2023-za-2024-SPORT-PRELIMINARNI-PREDLOG-GP.-ZA-2023..pdf

ИЗВЕШТАЈ о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава и одобреним програмима са износом одобрених средстава за реализацију годишњих и посебних програма спортских организација за 2023.годину

ИЗВЕШТАЈ о поднетим предлозима програма са траженим износом средстава и одобреним програмима са износом одобрених средстава за реализацију годишњих и посебних програма спортских организација за 2023.годину

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/2023-IZVESTAJ-o-podnetim-i-odobrenim-programima-za-2023.-SPORT.pdf

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализовању свих одобрених годишњих и посебних програма спортских организација за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Бору за 2022.годину

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализовању свих одобрених годишњих и посебних програма спортских организација за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Бору за 2022.годину

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/07/za-2022-Godisnji-izvestaj-o-realizovanju-programa-sportskih-organizacija-za-2022.g..pdf