Стручно-технички преглед документације у поступку издавања одобрења за постављање летњих башта, тезги, киоска, привремених монтажних објеката, реклама и сл…

Списак пословног простора у својини града који је издат у закуп

Обрасце захтева можете преузети овде:

Образац захтева за постављање реклама - билборда - рекламних табли ван пословног простора на површинама и објектима који припадају јединици локалне самоуправе

Образац захтева за постављање рекламе - истицање фирме на пословном простору

Образац захтев за постављање рекламе - истицање фирме ван пословног простора и објекта који припадају јединици локалне самоуправе

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине ради формирања летње баште

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине ради формирања зимске баште

Образац захтева за издавање одобрења за постављање киоска

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине постављање пулта-покретне тезге ради продаје

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине - Тенде

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине ради продаје купуса

Образац захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине ради постављања замрзивача за сладолед и фрижидера за сокове

Образац захтева за издавање одобрења за прекопавање јавне површине

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст