Стручно-технички преглед документације у поступку издавања одобрења за постављање летњих башта, тезги, киоска, привремених монтажних објеката, реклама и сл…

Списак пословног простора у својини града који је издат у закуп

Обрасце захтева можете преузети овде:

Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine radi formiranja letnje baste

Zahtev za postavljanje reklame isticanje firme na poslovnom prostoru

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje kioska

Zahtev za postavljanje reklama bilborda reklamnih tabli van poslovnog prostora na povrsinama i objektima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave

Zahtev za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne povrsine

Zahtev za postavljanje reklame isticanje firme van poslovnog prostora i objekta koji pripadaju jedinici lokalne samouprave

Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine-Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine radi postavljanja zamrzivaca za sladoled i frizidera za sokove

Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine Tende

Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine radi prodaje kupusa

Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine radi formiranja zimske baste

Zahtev za izdavanje odobrenja za zauzece javne povrsine postavljanje pulta pokretne tezge radi prodaje

Zahtev-za-izdavanje-odobrenja-za-zauzece-javne-povrsine