Од оснивања Бора, привреда се базира на рударству. Улаже се и у металску и прерађивачку индустрију . Са рударством,  развијао се и сам  град. Изграђена је Топионица капацитета од 140 хиљада тона бакра годишње, као и Флотација, уследила су и улагања у инфраструктуру. За потребе рудника урађена је акумулација вештачког језера које је  постало и туристичко место. Развијене су и друге пратеће привредне гране: туризам, угоститељство, грађевинарство, саобраћај и др.

Бор и околина богати су налазиштима руде и рудног богатства, што су потврдила и геолошка истраживања. Рударство и металургија допринели су укупном привредном расту не само самог града и околине већ и читаве Србије.

Велики привредни гигант Рударско – топионичарски басен Бор је крајем 2018. године припао већинском власнику „Zi Jin“  из Кине.


ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОЗИВ – ШЕСТА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ЗАЈЕЧАРСКОГ И БОРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


 

 

Активни предузетници

Активна привредна друштва

Списак активних предузетника 2023

Списак активних привредних друштва 2023