– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2024. годину – I Ребаланс

– Образложење – Прва измена буџета Града Бора за 2024. годину

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2024. годину

– Позив за први ребаланс буџета града Бора за 2024. годину

– Грађански водич кроз завршни рачун за 2022

– Водич кроз Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину – Трећи ребаланс

– План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Бора за 2025. годину

– Водич кроз Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину – Други ребаланс

Водич кроз Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. са пројекцијама за 2024. и 2025. годину – Први ребаланс

– Образложење по корисницима – Одлука о буџету града Бора за 2024. годину

– Одлука о буџету града Бора за 2024. годину

– Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава града Бора на рачун извршења града Бора

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2023. годину – III Ребаланс

– Образложење – Трећа измена буџета Града Бора за 2023. годину

– Финансијски планови II ребаланс – индиректни корисници 2023

– Финансијски планови II ребаланс – директни корисници 2023

– Образлозложење – Друга измена буџета Града Бора за 2023. годину

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2023. годину – II ребаланс

– Позив за други ребаланс буџета града Бора за 2023. годину

– Упутство за припрему Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

– Одлука о завршном рачуну Града Бора за 2022. годину

– Образложење – Прва измена буџета Града Бора за 2023.годину

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2023. годину

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2023. годину 

– Извештај о извршењу буџетa Града Бора за период I-IX 2022. године

– Позив за први ребаланс буџета града Бора за 2023. годину

– План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Бора за 2024. годину

– Финансијски планови – индиректни корисници 2023

– Финансијски планови – директни корисници 2023

– Одлука о буџету града Бора за 2023. годину

– Образлозложење буџета за 2023. годину

– Водич кроз Нацрт одлуке о буџету за 2023. годину

– Водич кроз Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2022. годину – III ребаланс

– Финансијски планови – III ребаланс – индиректни корисници 2022

– Финансијски планови – III ребаланс – директни корисници 2022

– Финансијски планови – II ребаланс – индиректни корисници 2022

– Финансијски планови – II ребаланс – директни корисници 2022

– Извештај о учинку програма за период I-VI 2022. године

– Извештај о извршењу буџетa Града Бора за период I-VI 2022. године

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2022. годину – II ребаланс

– Позив за други ребаланс буџета града Бора за 2022. годину

– Упутство за припрему Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

– Извештај реализације капиталних инвестиција за 2021. годину

– План капиталних инвестиција града Бора 2022. – 2024. година (за 2022. годину)

– Финансијски планови – I ребаланс – индиректни корисници 2022

– Финансијски планови – I ребаланс – директни корисници 2022

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2022. годину – I ребаланс

– Одлука о завршном рачуну Града Бора за 2021. годину

– Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину град Бор

– Извештај о извршењу буџетa Града Бора за период I-XII за 2021. годину град Бор

– Извештај о учинку програма за 2021. годину

– Позив за први ребаланс буџета града Бора за 2022. годину

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2022. годину

– Финансијски планови – директни корисници 2022

– Финансијски планови – индиректни корисници 2022

– Одлука о буџету града Бора за 2022. годину

– Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

– Финансијски планови – III ребаланс – директни корисници 2021

– Извештај о извршењу буџетa Града Бора за период I-IX 2021. године

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину – III Ребаланс

– Водич кроз Нацрт одлуке о буџету за 2022. годину

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину – трећи ребаланс

– Грађански водич кроз завршни рачун 2020

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину – други ребаланс

– Позив за други ребаланс буџета града Бора за 2021. годину

– Финансијски планови – II ребаланс – директни корисници 2021

– Финансијски планови – II ребаланс – индиректни корисници 2021

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2021. годину – II ребаланс

Извештај о извршењу буџетa Града Бора за период I-VI 2021. године

– Упутство за припрему Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

– План капиталних инвестиција града Бора 2021. – 2023. година (за 2021. годину)

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину – први ребаланс

– Финансијски планови – I ребаланс – индиректни корисници 2021

– Финансијски планови – I ребаланс – директни корисници 2021

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2021. годину – I ребаланс

– Позив за први ребаланс буџета града Бора за 2021. годину

– Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину град Бор

– Извештај о извршењу буџетa Града Бора за период I-XII 2020.године

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Бора за 2022.годину

– Водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину

– Финансијски планови – директни корисници 2021

– Финансијски планови – индиректни корисници 2021

– Водич кроз Нацрт одлуке о буџету за 2021. годину

– Одлука о буџету града Бора за 2021.годину

– Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Бора за период I-IX 2020.године

– Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Бора за период I-VI 2020.године

– Финансијски планови – II ребаланс – директни корисници 2020

– Финансијски планови – II ребаланс – индиректни корисници 2020

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину

– Послеревизиони извештај о мерама исправљања града Бора по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града за 2019. годину

– Извештај о отклањању грешака, неправилности и погрешних исказивања откривених у ревизији

– Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Бора за 2019.годину

– Грађански водич кроз завршни рачун 2019

– Одлука о завршном рачуну Града Бора за 2019.годину

– Упутство за припрему Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

– Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину

– Позив за други ребаланс буџета Града Бора за 2020. годину

– Финансијски планови – I ребаланс – директни корисници 2020

– Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Бора за 2020. годину

– Позив за први ребаланс буџета Града Бора за 2020. годину

– План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Града Бора за 2021. годину 

– Финансијски планови – индиректни корисници 2020

– Финансијски планови – директни корисници 2020

– Грађански водич кроз буџет за 2020. годину

– Одлука о буџету Града Бора за 2020. годину

– Водич кроз Нацрт одлуке о буџету за 2020. годину

– Финансијски планови II ребаланс – директни корисници 2019

– Измена и допуна одлуке о буџету за 2019. годину – 2. ребаланс

– Ревидирано упутство за припрему Одлуке о буџету Града Бора за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину

– Извештај о извршењу буџета града Бора за период I – IX 2019. године

– Извештај о извршењу буџета града Бора за период I – VI 2019. године

– Предлог плана за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

– Финансијски планови I ребаланс – директни корисници 2019

– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Бора за 2020. годину

– Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Бора за 2018. годину

– Извештај о извршењу буџета I-XII 2018

– Финансијски планови – директни корисници 2019

– Грађански водич кроз буџет за 2019. годину

– Одлука о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о извршењу буџета I-IX 2018

– Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Бора на рачун извршење буџета града Бора

– Упутство о изменама и допунама Упутства за припрему Одлуке о буџету града Бор за 2019. годину са пројекцијама за 2020. i 2021. годину

– НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

– Упутство за припрему Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину са прилозима

– Извештај о извршењу I-VI 2018

– План постепеног увођења родно одговорног буџетирања за 2019

– Извештај о извршењу буџета I-XII 2017

– Грађански водич кроз буџет за 2018. годину

– Одлука о буџету општине Бор за 2018. годину

– Правилник о повраћају неутрошених средстава са инструкцијом

– Упутство о изменама и допунама Упутства за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину са пројекцијама за 2019. i 2020. годину

– НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018.ГОДИНУ

– Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину са прилозима

– ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА 2018. ГОДИНУ

– ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017.ГОДИНУ

– ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2016. ГОДИНУ

– УПУТСТВО И ОБРАСЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

– ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ БОР НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР

– Табеле за израду предлога финансијских планова за израду буџета за 2017.,2018. и 2019.годину

– Упутство за израду буџета за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину

– Упутство за израду предлога финансијских планова за 2017.,2018 и 2019.годину-директан корисник

– ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО)

– Обрасци за припрему програмског буџета

– Табела 2 – Финансијски план 2016-2018. година

– УПУТСТВО ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА, ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА ДРУГОГ НИВОА ВЛАСТИ И ОСТАЛИМ КОРИСНИЦИМА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

– Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Бор за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину