Објавање конкурса везаних за информисање

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2024. ГОДИНИ

На основу чп. 19. и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.9/2022 и 32/23), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 6/24), Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину („Службени лист града Бора“ бр.46/23) и Одлуке о расподели средстава и расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2024. бр.401-250/2024-111-01 од 26.02.2024. године, начелница Градске управе града Бора расписује

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2024.
ГОДИНИ

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији града Бора, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту града Бора уума/Фог.гз.

Средства опредељена за овај конкурс износе 7.600.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 100.000,00 динара, а највећи 1.500.000,00 динара.

Учесник конкурса, у скпаду са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом. Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизиЈе, у складу са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

ПРУЗМИТЕ:

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2024. годину

Ранг листе пријава за Комисију

ПРИЈАВЕ – БИОГРАФИЈЕ ПОДНОСИОЦА

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТВА И РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2024. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2024. ГОДИНИ

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Образац за пријаву за члана комисије (Образац 3)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

- ЗАПИСНИК са седнице Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у 2024.години

- Ранг листa пројеката по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2024. години

- ПРЕДЛОГ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

 

КОНКУРС ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2023. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА И ПОЈЕДИНАЧНИМ ДАВАЊИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2023. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2023. ГОДИНИ

1-Образац-1-Пријава-за-пројектно-суфинасирање-из-области-јавног-информисања

2-Образац-1-Буџет-пројекта

3-Образац-2-наративни-и-финансијски-извештај

4-Образац-2-финансијски-део-извештаја

5-ИЗЈАВА-1- de minimis помоћ

6-ИЗЈАВА-2-државна помоћ

7-ИЗЈАВА-3- о поступку повраћаја и тешкоћама

8-ИЗЈАВА-4- о помоћи и субвенцијама

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2023. ГОДИНИ

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2023. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

1-Образац-1-Пријава-за-пројектно-суфинасирање-из-области-јавног-информисања

2-Образац-1-Буџет-пројекта

3-Образац-2-наративни-и-финансијски-извештај

4-Образац-2-финансијски-део-извештаја

5-ИЗЈАВА-1-де минимис помоћ

6-ИЗЈАВА-2-државна помоћ

7-ИЗЈАВА-3- о поступку повраћаја и тешкоћама

8-ИЗЈАВА-4- о помоћи и субвенцијама

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у 2022. години.

ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022.ГОДИНИ

 

Расписивање конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021.години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник PC“ бр.83/14, 58/15 и 12/16 — аутентично тумачење), члана 87. и члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник PC“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00016/2021- 01/2 од 18. јануара 2021.године, члана 4. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник PC“, бр.16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину („Службени лист града Бора“, бр.59/20), члана 4. Одлуке о расписивању конкурса  за  суфинансираъе  пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021. години, („Службени лист града Бора“, бр.3/21), начелник Градске управе града Бора, расписује

 

KOHKУPC

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПPOJEKATA ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2021. ГОДИНИ

Преузмите документа

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021.години

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Образац 1 - Буџет пројекта

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

Образац 2 - Финансијски извештај о реализацији пројекта

ИЗЈАВА о додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) (за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције)

ИЗЈАВА о додељеној државној помоћи (за производњу медијских садржаја за телевизију)

Одлука о расписавању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021.години

Решење о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информанисања у 2021. години

Предлог о расподели средства са образложењем

Решење о избору пројеката и расподели средстава за суфинисирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Бора у 2021. години