Информаторe о раду органа Града Бора можете видети на следећим линковима:

Градска управа Бор

Скупштина града Бора

Градоначелник града Бора

Градско веће града Бора

Правобранилаштво града Бора


АРХИВА

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 03.11.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 26.10.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 04.10.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 28.09.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 06.07.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 31.05.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 02.03.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 18.02.2022

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 30.12.2021

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 17.12.2021

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 10.11.2021

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА БОРА 08.09.2021.

Информатор о раду органа Града Бора 05.07.2021.

Информатор о раду органа Града Бора 22.03.2021.

Информатор о раду органа Града Бора 19.03.2021.

Информатор о раду органа Града Бора 19.01.2021.

Информатор о раду органа Града Бора 01.10.2020.

Информатор о раду органа Града Бора 26.06.2020.

Информатор о раду органа Града Бора 15.05.2019.

Информатор о раду органа Града Бора 24.09.2019.

Информатор о раду органа Града Бора 08.04.2019.

Информатор о раду органа Града Бора 17.01.2019.

Информатор о раду органа Града Бора 03.10.2018.

Информатор о раду органа Града Бора 05.07.2018.

Информатор о раду органа Града Бора 28.05.2018.

Информатор о раду органа Града Бора 21.01.2018.

Информатор о раду органа Града Бора 16.06.2017.