• Захтев за издавање паркинг карте и паркинг места за особе са инвалидитетом

  Услуга омогућава особама са инвалидитетом да поднесу захтев за издавање паркинг карте и резервисаног паркинг места.

  За све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 162 или путем е-mail адресе sladjana.tihomirovic@bor.rs

  Захтев подноси особа са инвалидитетом или њен родитељ/старатељ, уколико је особа са инвалидитетом малолетна или лишена пословне способности.

  еУслуга

  Покрени услугу

 • Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за добијање ученичких и студентских стипендија и кредита

  Уверења о просечном месечном приходу по члану породице издаје орган Градске управе надлежан за друштвене делатности. На захтев странке, а на основу приложених доказа, надлежни орган издаје уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за период јануар-јун текуће године, односно оверава прописани образац.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Образац Изјаве два сведока, бр.3 из брошуре о члановима породицеСвојеручним потписом потврђују два сведокаЈавни бележникОригинал
  Потврда о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход (јануар-јун) текуће годинеЗапослени, корисници пензијаПослодавац/ПИО/Катастар непокретностиОригиналЗа све чланове породице
  Извод из евиденције незапосленихЗа незапосленог члана породицеНационална служба за запошљавањеОригинал
  Уверење пореске управеЕвиенција пореског обвезникаПореска управаОригиналЗа све пунолетне чланове породице
  Потврда о школовањуЗа члана породице на редовним студијама као и за редовне ученикеШкола/ФакултетОригинал

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова.

 • Одобрење за обављање такси превоза

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Решење о регистрацији делатностиАгенција за
  привредне
  регистре
  Фотокопија (за
  предузетника и
  за привредно
  друштво)
  Лична карта предузетника или законског заступникаМУП СрбијеОчитана или
  фотокопија
  Потврда надлежног правосудног органа да такси превознику није изречена забрана обављања делатности такси превозаПривредни судПо службеној
  дужности
  Уверење Пореске
  управе да нема
  неизмирене
  пореске обавезе
  по основу
  регистроване
  делатости
  Пореска управаПо службеној
  дужности
  Доказ о седиштууговор о закупу,
  поседовни лист
  и др.
  За привредна
  друштва
  Лична карта
  возача
  МУП СрбијеОчитана или
  фотокопија
  Возачка дозвола
  возача
  МУП СрбијеФотокопија

  Уговор о раду
  закључен између
  превозника и
  возача
  Фотокопија

  Између
  предузетника/
  привредног
  друштва и
  запосленог
  возача не старије од
  три године

  Уговор о раду
  закључен између
  превозника и
  возача
  Фотокопија

  Фотокопија
  важећег лекарског
  уверења
  Дом ЗдрављаФотокопија

  Доказ о звањуЗвање: возач
  моторног
  возила/ техничар
  друмског
  саобраћаја/возач
  специјалиста
  петог степена СС
  Образовна
  установа
  Фотокопија
  Доказ о радном
  искуству
  5 година на
  местима возача
  УговорКопија
  Возачка дозвола
  са уписаним
  кодом "95" или
  сертификат о
  стручној
  компетентности за
  обављање послова
  професионалног
  возача
  АМССФотокопија
  Доказ да правоснажном одлуком суда није изречена заштитна мера забране управљања
  возилом „Б“
  категорије
  Прекршајни судПо службеној дужности
  Уверење са подацима о осигурању возача које издаје РФ
  ПИО
  РФ ПИОПо службеној дужности
  Потврда МУП РС да такси возач није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
  мира
  МУП СрбијеПо службеној дужности
  Записник о прегледу возне
  јединице
  Градска управа

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број
  рачуна

  Позив
  на број
  Такса за издавање решења за добијање одобрења за обављање такси превоза и налепнице са регистарским бројем и такси
  дозволе за
  возача
  Буџет града Бора1.600,00840-
  742241843-
  03
  97 17

  17- 027
  Издавање решења за добијање одобрења за обављање такси превоза и такси дозволе за возача, као и за промену података у решењу за добијање одобрења за обављање такси превоза са
  променом такси дозволе за возача
  Буџет града Бора1,150,00840-
  742241843-
  03
  97 17

  17- 027
  Буџет града Бора650,00840-
  742241843-
  03
  97 17

  17- 027

  Рок за решавање потпуног предмета: 30 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 163 или путем е-mail адресе sladjana.tihomirovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за давање одобрења за обављање такси превоза

 • Стављање на листу чекања за обављање такси превоза

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Решење о регистрацији делатностиАгенција за привредне регистреФотокопија (за предузетника и за привредно
  друштво)
  Без датума почетка обављања
  делатности
  Лична картаМУП СрбијеОчитана или
  фотокопија
  Саобраћајна дозволаМУП СрбијеОчитана или
  фотокопија
  Доказ о звањуВозач моторног возила/ техничар друмског саобраћаја/ возач специјалисте петог
  степена СС
  Образовна установаФотокопија
  Доказ о радном искуству5 година на местима
  возача
  УговорКопија
  Возачка дозвола са уписаним кодом "95" или сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног
  возача
  АМССФотокопија

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број
  рачуна
  Позив
  на број
  Такса за подношење захтеваБуџет града
  Бора
  50,00840-
  742241843-
  03
  97 17

  17--027

  Рок за решавање потпуног предмета: 30 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 162 или путем е-mail адресе sladjana.tihomirovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за стављање на листу чекања

 • Одобрење за обављање лимо сервиса

  Документација

  Назив документаИздавалац
  документа
  Форма документаНапомена
  Решење о регистрацији делатностиАгенција за привредне регистреФотокопија (за предузетника и за привредно
  друштво)
  Лична карта предузетника
  или законског заступника
  МУП СрбијеОчитана или
  фотокопија
  Потврда надлежног
  правосудног органа да такси
  превознику није изречена забрана обављања
  делатности такси превоза
  Привредни судПо службеној
  дужности
  Уверење Пореске управе да нема неизмирене пореске обавезе по основу
  регистроване делатости
  Уверење Пореске управе да нема неизмирене пореске обавезе по основу
  регистроване делатости
  По службеној дужности
  Уверење Пореске администрације да нема неизмирене пореске обавезе по основу
  регистроване делатости
  Пореска администрацијаПо службеној дужности
  Фотокопија саобраћајне
  дозволе
  МУП СрбијеОчитанаЗа свако
  возило
  Уговор о закупу возилаФотокопијаУколико се возило за лимо сервис користи по
  основу закупа
  Каталошка вредност возилаПореска управаФотокопија
  Доказ о седиштуУговор о закупу,
  поседовни лист и др.
  За привредна друштва
  Лична карта возачаМУП СрбијеОчитана или
  фотокопија
  За сваког
  возача
  Возачка дозвола возачаМУП СрбијеФотокопијаЗа сваког
  возача
  Уговор о раду закључен
  између превозника и возача
  ФотокопијаИзмеђу предузетника/ привредног друштва и
  запосленог
  возача
  Фотокопија важећег
  лекарског уверења
  Дом ЗдрављаФотокопијаНе старије од
  три године
  Возачка дозвола са уписаним кодом "95" или сертификат о стручној компетентности за обављање послова
  професионалног возача
  АМССФотокопија
  Доказ да правоснажном одлуком суда није изречена заштитна мера забране управљања возилом „Б“
  категорије
  Доказ да правоснажном одлуком суда није изречена заштитна мера забране управљања возилом „Б“
  категорије
  По службеној дужности
  Уверење са подацима о
  осигурању возача
  РФ ПИОПо службеној
  дужности
  Потврда МУП РС да такси возач није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против
  безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
  мира
  МУП СрбијеПо службеној дужности

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број
  рачуна
  Позив на
  број
  Издавање решења за добијање одобрења за обављање лимо
  сервиса (по возилу)
  Буџет града Бора600,00840-
  742241843-
  03
  97

  17-17-027
  Такса за подношење захтеваБуџет града Бора50,00840-
  742241843-
  03
  97

  17-17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 30 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 162 или путем е-mail адресе sladjana.tihomirovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за давање одобрења за обављање лимо сервиса

 • Овера реда вожње јавног градског и приградског саобраћаја

  Превозник, који је закључио уговор о поверавању и обављању линијског превоза путника, може отпочети и обављати градски и приградски превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о исправности возила. Регистрацију и оверу реда вожње врши орган Градске управе надлежан за послове саобраћаја. Захтев за регистрацију и оверу реда вожње превозник подноси најмање 30 дана пре почетка обављања превоза. Сврха поступка је да превознику омогући регистрацију и оверу реда вожње, односно упис истог у одговарајући регистар.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Ред вожњеПревозникКопија
  Решење о регистрацији привредног субјектаАгенција за привредне регистреКопијаПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број
  рачуна
  Позив на
  број
  Градска административна такса, по линијиБуџет града Бора800,00840-
  742241843-
  03
  97

  17-17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 30 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 162 или путем е-mail адресе sladjana.tihomirovic@bor.rs

   

 • Захтев за кретање теретних возила улицама којима је забрањено кретање те врсте возила

  У случају да поједине категорије учесника у саобраћају имају оправдану потребу за одступање од утврђеног режима саобраћаја, општински орган управе надлежан за послове саобраћаја може донети посебно одобрење, уколико то допуштају саобраћајно технички услови и уколико није угрожена безбедност саобраћаја.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Саобраћајна дозволаМУП СрбијеОчитана
  или фотокопија
  Уговор о закупу (уколико се возило не води на подносиоца
  захтева)
  Превозник

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој
  рачуна
  Позив на
  број
  Градска административна такса за прво возилоБуџет града Бора1.250,00840-
  742241843-
  03
  97

  17-17-027
  Градска административна такса за свако следеће
  возило, по возилу
  Буџет града Бора800,00840-
  742241843-
  03
  97

  17-17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 30 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 163 или путем е-mail адресе sladjana.tihomirovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за кретање теретних возила до 12т

  Образац захтева за кретање теретних возила преко 12т

 • Категоризација угоститељских објеката за смештај куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства

  Кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, разврставају се у категорије у складу са стандардима прописаним за поједине врсте наведених објеката. На захтев угоститеља, односно физичког лица за разврставање угоститељског објекта за смештај у категорију, а после спроведеног прописаног поступка, надлежни орган јединице локалне самоуправе, на предлог комисије доноси решење о разврставању у категорију. Решење важи три године од дана издавања.

  Документација

  Назив документаИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Изјава о испуњености минимално-техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој
  радиности
  Министарство туризма, трговине и телекомуникацијаПрописан образацУ зависности од захтева попуњaва се изјава за кућу, апартман, собу и сеоско туристичко домаћинство
  Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељских објекатаМинистарство туризма, трговине и телекомуникацијаПрописан образацУ зависности од захтева попуњава се изјава за: кућу-прилог 8,
  апартман-прилог 9, собу прилог 10 и сеоско туристичко домаћинство-прилог
  11.
  Изјава о испуњености
  санитарно-хигијенских услова
  Давалац изјавеОригинал/
  Доказ о власништву- препис листе непокретности/уговор о купопродајиРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретности,
  Суд
  КoпијaПрепис листе непокретности се прибавља по службеној дужности
  Санитарна књижицаЗавод за јавно
  здравље
  Кoпијa
  Очитана лична картаМинистарство унутрашњих
  послова
  Копија
  Доказ о уплати републичке
  административне таксе
  Банка/поштаКопија

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Републичка
  административна такса
  Република
  Србија
  550,00840-
  742221843-57
  97 17-
  027
  Републичка
  административна такса
  Република
  Србија
  320,00840-
  742221843-57
  97 17-
  027

  Преузмите

  Изјава - Сагласност странке за прибављање, увид и обраду личних података о чињеницима о којима се води службена евиденција

  Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова


  Кућа - Захтев за одређивање категорије

  Кућа - Изјава о испуњености минимално техничких услова

  Кућа - Изјава о испуњености стандарда за разврставње у категорије


  Сеоско туристичко домаћинство - Захтев за одређивање категорије

  Сеоско туристичко домаћинство - Изјава о испуњености минимално техничких услова

  Сеоско туристичко домаћинство - Изјава о испуњености стандарда за разврставње у категорије


  Апартман - Захтев за одређивање категорије

  Апартман - Изјава о испуњености минимално техничких услова

  Апартман - Изјава о испуњености стандарда за разврставње у категорије


  Соба - Захтев за одређивање категорије

  Соба - Изјава о испуњености минимално техничких услова

  Соба - Изјава о испуњености стандарда за разврставње у категорије

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-555 лок. 160.

 • Утврђивање обавезе и висине плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта

  Сврха административног поступка је утврђивање обавезе и висине плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Накнада се плаћа за коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. По окончању административног поступка који, на захтев странке, спроводи Одељење за привреду и друштвене делатности, странка добија решење о утврђивању обавезе и висине плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Доказ о власништву (лист непокретности)
  над катастарском парцелом
  РГЗ – СКН БорОригиналПрибавља се по
  службеној дужности
  Копија плана катастарске парцелеРГЗ – СКН БорОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Локацијска дозвола или други документ који потврђује да је дозвољено коришћење предметне парцеле у непољопривредне
  сврхе
  Одељење за урбанизам Градске управе града БораОригинал
  Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредеУ случају:
  -пошумљавања пољ. земљишта
  -експлоатације минералних сировина
  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно
  земљиште
  Оригинал
  Доказ о уплати републичке административне
  таксе
  Банка или поштаОригинал
  Доказ о уплати накнаде за промену намене пољопривредног
  земљишта
  Банка или поштаОригиналУплаћује се након доношења и пријема
  решења

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив
  на број
  Републичка
  административна
  такса

  Буџет Републике Србије780,00840-
  742221843-
  57
  97 17-
  027
  Републичка
  административна
  такса

  Буџет Републике СрбијеОдређује се на основу
  површине и вредности
  пољопривредног
  земљишта које мења
  намену
  840-
  714543843-
  20
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: у складу са Законом о општем управном поступку (30 дана).

  Захтев се може преузети у Градској управи града Бора, Моше Пијаде 3, канцеларија 64, радним данима од 07:00-15:00 часова, а све потребне информације можете добити на телефон 030/423 255 лок. 164 или путем e-mail адресе poljoprivreda@bor.rs

  Захтев се подноси на писарници Градске управе града Бора, радним данима од 07:00-15:00 часова.

 • Издавање потврде да лице није користило субвенције Града Бора намењене пољопривреди

  Сврха административног поступка је издавање потврде да лице није користило субвенције Града Бора намењене пољопривреди, ради конкурисања за субвенције код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Потврда се издаје на основу службене евиденције коју води Одељење за привреду и друштвене делатности.

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на
  број
  Градска административна
  такса
  Буџет Града Бора130,00840-
  742241843-
  03
  97 17-
  027

  Рок за издавање потврде: у складу са Законом о општем управном поступку (до 8 дана).

  Захтев се може преузети у Градској управи града Бора, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.64., радним данима од 07:00-15:00 часова, а све потребне информације можете добити на телефон 030/423 255 локал 164 или путем e-mail адресе poljoprivreda.bor@bor.rs

   Захтев се подноси на писарници Градске управе града Бора, радним данима од 07:00-15:00 часова.

 • Водни услови

  Сврха административног поступка је издавање водних услова у поступку припреме техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење радова који могу утицати на промене у водном режиму. Водни услови се издају на основу приложене документације-мишљења ЈВП „Србијаводе“, мишљења надлежних министарстава и др. По окончању административног поступка странка добија решење о издатим водним условима.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Доказ о власништву (лист непокретности) над катастарском
  парцелом
  РГЗ – СКН БорОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Копија плана катастарске парцелеРГЗ – СКН БорОригиналПрибaвљa сe пo
  службeнoј дужнoсти
  Доказ о уплати републичке административне
  таксе
  Банка или поштаОригинал
  Доказ о уплати накнаде за услуге које врши Градска
  управа града Бора
  Банка или поштаОригинал
  Друга документаУ зависности од врсте радова и објекатаСписак додатне документације добија се приликом преузимања
  захтева, у канцеларији
  бр.64

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив
  таксе/накнаде
  ПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на
  број
  Републичка
  административна такса
  Буџет Републике Србије780,00840-
  742221843-
  57
  97 17-027
  Накнада за услуге
  које врши Градска
  управа
  Буџет Града БораЗа сечу дрвећа:
  500,00 физичка лица,
  1.000,00 правна лица,
  за остале водне услове:
  1.500,00 физичка лица,
  2.500,00 правна лица
  840-
  742341843-
  24
  97 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: у складу са Законом о општем управном поступку (30 дана).

  Захтев за издавање водних услова може се преузети у Градској управи Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.64., радним данима од 07:00-15:00 часова, а све потребне информације можете добити на телефон 030/423 255 локал 164 или путем e-mail адресе poljoprivreda@bor.rs

   Захтев се подноси на писарници Градске управе града Бора, радним данима од 07:00-15:00 часова.

 • Водна сагласност

  Сврха административног поступка је издавање водне сагласности на техничку документацију за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење радова који могу утицати на промене у водном режиму. По окончању административног поступка странка добија решење о издатој водној сагласности.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Доказ о уплати републичке
  административне таксе
  Банка/поштаОригинал
  Друга документаУ зависности од врсте радова и објекатаСписак додатне документације добија се приликом
  преузимања захтева, у
  канцеларији бр. 64

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије780,00840-
  742221843-
  57
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: у складу са Законом о општем управном поступку (30 дана).

  Захтев се може преузети у Градској управи града Бора, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.64., радним данима од 07:00-15:00 часова, а све потребне информације можете добити на телефон 030/423255 лок. 164 или путем e-mail адресе poljoprivreda@bor.rs

   Захтев се подноси на писарници Градске управе града Бора, радним данима од 07:00-15:00 часова.

 • Водна дозвола

  Сврха административног поступка је издавање водне дозволе. Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода, услови и обим испуштања отпадних вода, складиштења и испуштања хазардних и других супстанци које могу загадити воду, као и услови за друге радове којима се утиче на водни режим. По окончању административног поступка странка добија решење о издатој водној дозволи.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Доказ о уплати
  републичке
  административне
  таксе
  Банка/поштаОригинал
  Доказ о уплати
  накнаде за услуге
  које врши Градска
  управа града Бора
  Банка/поштаОригиналУ случају
  продужења
  важења дозволе
  Друга документаУ зависности
  од врсте
  радова и
  објеката
  Списак додатне
  документације
  добија се
  приликом
  преузимања
  захтева, у
  канцеларији бр. 64

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив
  таксе/накнаде
  ПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив
  на број
  Републичка административна
  такса
  Буџет Републике Србије780,00840-
  742221843-
  57
  97 17-
  027
  Накнада за услуге
  које врши Градска
  управа
  Буџет Града
  Бора
  За продужење дозволе:
  1.500,00 физичка лица,
  2.500,00 правна лица
  840-
  742341843-
  24
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: у складу са Законом о општем управном поступку (30 дана).

  Захтев се може преузети у Градској управи града Бора, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.64., радним данима од 07:00-15:00 часова, а све потребне информације можете добити на телефон 030/423 255 лок. 164 или путем e-mail адресе poljoprivreda@bor.rs

   Захтев се подноси на писарници Градске управе града Бора, радним данима од 07:00-15:00 часова.

 • Дозвола за обављање промета нарочито опасних хемикалија

  Овај поступак је важан јер се њиме обезбеђују услови за квалитетно, ефикасно и безбедно управљање хемикалијама и биоцидним средствима, уређује интегрисано управљање хемикалијама, класификација, паковање и обележавање хемикалија, интегрални регистар хемикалија и регистар хемикалија које су стављене у промет, ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија. Издаје се дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија, дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник, као и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма
  документа
  Напомена
  Списак нарочито опасних хемикалија које подносилац
  захтева намерава да
  стави у промет
  Подносилац захтеваОригинал
  Опис предузетих
  превентивних мера за безбедно чување и
  складиштење

  Подносилац захтеваОригинал
  Доказ о обезбеђеном складишту - извод из листе непокретности/уговор о закупу складишног простора, на период не мањи од годину
  дана
  Листа непокретности- не старија од 6 месециРепублички геодетски
  завод - Служба за катастар непокретности/подносилац захтава
  Оригинал
  Доказ о уплаћеној накнади за издавање
  дозволе
  Банка/поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Накнада за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних
  хемикалија
  Буџет
  Републике
  Србије
  8.000,00840-
  742221843-
  57
  97 17-
  027
  Накнада за издавање дозволе за
  обављање делатности промета
  нарочито опасних хемикалија
  дистрибутеру који није увозник,
  произвођач, односно даљи корисник
  Буџет
  Републике
  Србије
  15.000,00840-
  742221843-
  57
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: 15 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.167 или путем e-mail адресе zastita.zs@bor.rs

   

 • Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада

  Уређује се поступак издавања дозволе за транспорт складиштење, третман одлагање отпада. Издаје се Решење о издавању дозволе за транспорт складиштење, третман одлагање отпада, или Решење којим се одбија захтев за издавање дозволе.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Решење о регистрацијиАгенција за привредне регистреКопијаПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Радни план постројења за
  управљање отпадом
  Подносилац
  захтева
  Оригинал
  План заштите од пожараМинистартво
  унутрашњих послова
  Оригинал
  План затварања постројењаПодносилац
  захтева
  Оригинал
  Изјава о методама третмана
  или одлагања отпада
  Подносилац
  захтева
  Оригинал
  Изјава о методама третмана и одлагања остатка из
  постројења
  Подносилац
  захтева
  Оригинал
  Доказ о власништву - извод
  из листе непокретности
  Републички
  геодетски завод -
  Служба за катастар
  непокретности
  Прибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Одобрења и сагласности других надлежних органа и Сагласност на Студију о процени утицаја/Акт о ослобађању од обавезе
  израде студије
  Надлежни органОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Финансијске и друге гаранције, или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене
  трећим лицима
  Осигуравајућа кућа за период важење дозволеОригинал
  Доказ о уплати републичке административне таксе
  БанкаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Републичка
  административна такса
  Буџет Републике
  Србије
  65.490,00840-74221843-
  57
  97 17-
  027

   

  Рок за решавање потпуног предмета: 15 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.167 или путем e-mail адресе zastita.zs@bor.rs

 • Давање сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину

  Носилац пројекта подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (даље: студија) надлежном органу најкасније у року од годину дана од дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим и садржај студије. По пријему захтева за сагласност, надлежни орган спроводи законом прописан поступак, укључујући објављивање студије и давање на јавни увид (презентација и јавна расправа, на којој имају право учешћа сви заинтересовани органи, организације и јавност). Техничка комисија састављена за давање оцене о студији разматра мишљења дата током јавне расправе и надлежном органу предлаже давање сагласности, односно одбијање сагласности. Надлежни орган доноси одлуку о давању или одбијању сагласности на студију. Одлука, која је коначна у управном поступку, доставља се носиоцу пројекта.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Студија о процени утицаја на животну средину5
  примерака
  Овлашћена институцијаОригинал
  Решење о потреби израде студије/обиму и садржају студије о процени утицаја
  на животну средину
  Одељење за привреду и друштвене
  делатности
  КопијаПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Идејни пројекат/идејно
  решење
  Овлашћени биро
  за пројектовање
  Оригинал
  Услови сагласности надлежних органа и
  организација
  По потребиНадлежни органОригинал
  Доказ о уплати републичке
  административне таксе
  Банка или поштаОригинал
  Доказ о уплати накнаде
  за рад техничке комисије
  Банка или поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив
  на
  број
  Републичка административна
  такса
  Буџет Републике
  Србије
  До 100 м2: 42.340,00;
  од 100-1.000 м2: 82.560,00;
  преко 1000 м2: 135.490,00
  840-
  74221843-57
  97 17-
  027
  Накнада за рад
  Техничке
  комисије
  Буџета града
  Бора
  80.247,00840-
  742341843-24
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: 55 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.167 или путем e-mail адресе zastita.zs@bor.rs

 • Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

  Овим поступком се постиже спречевање, смањење или отклањање негативних утицаја на животну средину. У оквиру поступка за процену утицаја постоје три фазе, при чему се у овој фази одлучује да ли је потребна процена утицаја (ПУ) представљеног пројекта на животну средину. Уколико се одлучи да није потребна ПУ, прописују се мере заштите животне средине. У супротном, поступак за дати пројекат иде на процену утицаја. Носилац пројекта за који се обавезно врши процена утицаја и за који је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину. Захтев се подноси на прописаном обрасцу и садржи прописане елементе/информације из члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину. Решењем се одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину и подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја за дати пројекат.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Доказ о власништву - препис листа непокретности/уговор о закупуНе старији од 6 месециРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретности/СудОригиналПрепис листа непокретности се прибавља по службеној дужности о
  трошку странке
  Локацијска
  дозвола/информација о локацији
  Одељење за урбанизам и стамбено
  комуналне послове
  КопијаПрибавља се по службеној дужности
  Идејни пројекат/идејно
  решење
  Овлашћени пројектни бироОригинал
  Графички приказ
  микро и макро
  локације
  Овлашћени
  пројектни биро
  Оригинал
  Услови и сагласноси
  других надлежних
  органа и организација
  По
  потреби
  Надлежни органи:
  ЈП, ЈКП
  Оригинал
  Прилог 1 и 2ПопуњенУз захтевОригинал
  Копија плана
  катастарске парцеле
  Не
  старији
  од 6
  месеци
  Републички
  геодетски завод –
  Служба за катастар
  непокретности
  ОригиналПрибавља се
  по службеној
  дужности о
  трошку странке
  Доказ о уплати
  републичке
  административне таксе
  Пошта/банка

  Оригинал
  Доказ о уплати
  накнаде за издавање
  документа који се
  прибавља по
  службеној дужности
  Пошта/банка

  Оригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Републичка
  административна такса
  Буџет Републике
  Србије
  2.100,00840-74221843-
  57
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: 24 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.167 или путем e-mail адресе zastita.zs@bor.rs

   

 • Давање сагласности на Студије о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

  Овим поступком се заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност  могу укључити у доношење одлуке о давању сагласности на предметну студију о провери утицаја на животну средину или одбити захтев за давање сагласности. Одлуком о давању сагласности утврђују се нарочито услови и мере за спречавање, смањење и отклањање негативних утицаја на животну средину. У овиру овог поступка, предметна студија о процени утицаја се објављује и даје на јавни увид. За исту се организује презентација и јавна расправа, на којој имају право учешћа сви заинтересовани органи, организације и јавност. Техничка комисија састављена за давање оцене о студији о процени утицаја на животну средину узима у обзир дата мишљења од органа, организација и јавности датих у току јавног увида и на јавној расправи. Сумирајући сва мишљења и разматрајући предметну студију о процени утицаја на животну средину, техничка комисија даје предлог о давању сагласности или одбијању захтева за давање сагласности.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Студија о процени утицаја затеченог
  стања на животну средину
  5 примерака- један у
  електронском облику
  Овлашћена институцијаОригинал
  Решење о пoтреби
  израде студије
  затеченог стања
  Одељење за
  привреду и
  друштвене
  делатности
  Копија
  Прибaвљa сe
  пo службeнoј
  дужнoсти

  Пројекат изведеног
  објекта
  Овлашћени
  пројектни биро
  Оригинал
  Доказ о уплати републичке административне
  таксе
  Банка или поштаОригинал
  Доказ о уплати
  накнаде за рад техничке комисије
  Банка или поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив
  на број
  Републичка административна
  такса
  Буџет Републике
  Србије
  до 100 м2: 36.550,00;
  од 100-1.000м2:71.310,00; преко 1000 м2: 117.020,00
  840-
  74221843-57
  97 17-
  027
  Накнада за рад
  Техничке комисије
  Буџета града
  Бора

  Рок за решавање потпуног предмета: 55 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.167 или путем e-mail адресе zastita.zs@bor.rs

   

 • Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта

  Овим поступком се постиже спречевање, смањење или отклањање негативних утицаја на животну средину. У оквиру поступка за процену утицаја постоје три фазе, при чему се у овој фази одлучује да ли је потребна процена утицаја (ПУ) представљеног пројекта на животну средину. Уколико се одлучи да није потребна ПУ, прописују се мере заштите животне средине. У супротном, поступак  за дати пројекат иде на процену утицаја. Носилац пројекта за који се обавезно врши процена утицаја и за који је надлежни орган утврдио обавезу процене утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину. Захтев се подноси на прописаном обрасцу и садржи прописане елементе/информације из члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину. Решењем се одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину и подноси захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја за дати пројекат.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Доказ о власништву - препис листа непокретности/уговор о закупуНе старији од 6 месециРепублички геодетски завод - Служба за катастар непокретности/СудОригиналПрепис листа непокретности се прибавља по службеној дужности о
  трошку странке
  Локацијска
  дозвола/информација о локацији
  Градска управа за урбанизам и стамбено
  комуналне послове
  КопијаПрибавља се по службеној дужности
  Идејни
  пројекат/идејно решење
  Овлашћени пројектни бироКопијаПрибавља се по службеној дужности
  Идејни
  пројекат/идејно решење
  Овлашћени пројектни бироОригинал
  Графички приказ
  микро и макро локације
  Овлашћени пројектни бироОригинал
  Услови и сагласноси других надлежних
  органа и организација
  По потребиНадлежни органи: ЈП, ЈКПОригинал
  Прилог 1 и 2ПопуњенУз захтевОригинал
  Копија плана катастарске парцелеНе старији од 6
  месеци
  Републички геодетски завод – Служба за катастар
  непокретности
  ОригиналПрибавља се по службеној дужности о
  трошку странке
  Доказ о уплати републичке
  административне таксе
  Пошта/банкаОригинал
  Доказ о уплати накнаде за издавање документа који се прибавља по
  службеној дужности
  Пошта/банкаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Републичка
  административна такса
  Буџет Републике
  Србије
  2.100,00840-
  742221843-57
  97 17-
  027

  Рок за решавање потпуног предмета: 30 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.167 или путем e-mail адресе zastita.zs@bor.rs