ГРАД БОР

ул. Моше Пијаде 3

19210 Бор, Србија

централа: 030 423 255

веб сајт: http://bor.rs/

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Александар Миликић

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: gradonacelnik@bor.rs; aleksandar.milikic@bor.rs

  • Кабинет градоначелника

Наташа Николовски Смиљковић, шеф кабинета

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: aleksandar.milikic@bor.rs

  • Координатор односа са јавношћу

Александар Трифуновић

тел: 060 27 27 052

мејл: protokol@bor.rs

 

СКУПШТИНА ГРАДА

Председник Скупштине града Драган Жикић

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: predsednik.so@bor.rs

 

Секретар Скупштине града Слободан Баџа

тел: 030/423 255 лок. 140

канцеларија 40

мејл: sekretar.so@bor.rs

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ

члан Градског већа задужен за област пољопривреде Љубиша Репеђић

члан Градског већа задужен за ванредне ситуације Данијел Алексић

члан Градског већа задужен за област социјалне заштите и друштвене бриге о деци Добрица Ђурић

члан Градског већа задужен за област образовања Тамара Пауновић

члан Градског већа задужен за област културе и информисања Милена Станојковић Кожовић

члан Градског већа задужен за област спорта Игор Јанковић

члан Градског већа задужен за област омладине и пројекте Срећко Здравковић

тел: 030 427 313

канцеларија 41

мејл: vece@bor.rs

 

ГРАДСКА УПРАВА

Начелник Градске управе Љубинка Јелић

тел: 030 423 179

факс: 030 423 179

канцеларија 43

мејл: nacelnik.ou@bor.rs

  • Одељење за управу и опште послове

начелник Радисав Филиповић, тел: 030 423 255 лок. 151 мејл: radisav.filipovic@bor.rs

  • Одељење за финансије

начелник Зорана Гајић, тел: 030 423 255 лок. 168, мејл: finansije@bor.rs

  • Одељење за привреду и друштвене делатности

начелник Наташа Пејчић, тел: 030 423 255 лок. 163, мејл: privreda@bor.rs

  • Одељење локалне пореске администрације

начелник Драгана Живковић Стојанов, тел: 030 421 199, мејл: lpa@bor.rs; dragana.zivkovic@bor.rs

  • Одељење за инспекцијске послове

начелник Драган Штрбац, тел: 030 425 080, мејл: inspekcija@bor.rs; dragan.strbac@bor.rs

  • Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове

начелник Драган Јеленковић, тел: 030 423 255 лок. 170, мејл: urbanizam@bor.rs; dragan.jelenkovic@bor.rs

  • Служба за скупштинске послове

секретар Скупштине града Слободан Баџа, тел: 030 423 255 лок. 140, 030 422 330; мејл: sekretar.so@bor.rs

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Нена Матић, тел: 030423255 лок.118, мејл: nena.matic@bor.rs

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈКП „Водовод“ тел: 030 421 150, 030 425 745; сајт: http://vodovodbor.com/

ЈКП „3.октобар“ тел: 030 432 224; сајт: http://jkpbor.rs/

ЈКП „Топлана“ тел: 030 423 168; сајт: http://toplana.rs/

ЈП за стамбене услуге „Бор“ тел: 030 423 188; сајт: http://jpbor.rs/

ЈП „Боговина“ тел: 030 422 882; сајт: http://www.jpbogovinabor.com/

ЈП „Зоолошки врт“ тел: 030 215 00 29, 030 215 00 30; сајт: http://www.zoovrtbor.com/

Бизнис инкубатор центар Бор тел: 030 457 750, 030 457 751; сајт: http://www.bicbor.rs/

Туристичка организација Бор тел: 030 459 020; сајт: http://tobor.rs

Центар за културу града Бора тел: 030 424 546; сајт: http://centarzakulturubor.org.rs/ 

Народна библиотека Бор тел: 030 458 120; сајт:  http://www.biblioteka-bor.org.rs/ 

Музеј рударства и металургије Бор тел: 030 423 560; сајт:  https://www.muzejrudarstvaimetalurgije.rs/

Установа Спортски центар „Бор“ тел: 030 432 725; сајт: http://www.sportskicentarbor.com/ 

Предшколска установа „Бамби“ Бор тел: 030 425 160; сајт: http://bambibor.net/ 

Дом здравља Бор тел:  030 432 777; сајт: https://www.domzdravljabor.org.rs/ 

Центар за социјални рад тел: 030 422 589;

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОШ „3.октобар“  тел: 030 432 160; мејл: osnovnaskola3oktobar@gmail.com

ОШ “Бранко Радичевић” тел: 030 458 290; сајт: http://www.branko-bor.edu.rs/ мејл: osbrankoradicevic@mts.rs

ОШ “Душан Радовић” тел: 030 432 469; сајт: http://www.osdusanradovicbor.edu.rs/site/ мејл: osdusanradovicbor@gmail.com

ОШ “Свети Сава” тел: 030 421 688; сајт: https://ossvetisava.wordpress.com/ мејл: ossvetisavabor@ptt.rs

ОШ “Вук Караџић” тел: 030 424 588; сајт: https://osvukbor.wordpress.com/ мејл: osvukkaradzicbor@gmail.com

ОШ “Петар Радовановић” тел: 030 256 10 22; мејл: ospetarradovanovic@gmail.com

ОШ “Станоје Миљковић” тел: 030  мејл: osstanoje@gmail.com

ОШ “Ђура Јакшић” тел: 030 473 114; мејл: osdjurajk@gmail.com

Музичка школа “Миодраг Васиљевић” тел: 030 459 068; мејл: muzickaskola@mts.rs

Школа за основно и средње образовање “Видовдан” тел: 030 422 490; сајт: http://vidovdanbor.net/ мејл: sosovidovdan@yahoo.com

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Машинско-електротехничка школа тел: 030 456 022; сајт: http://mesbor.edu.rs/ 

Економско-трговинска школа тел: 030 245 63 10; сајт: https://etsbor.edu.rs/ 

Техничка школа тел: 030 210 00 24; сајт: http://www.tsbor.edu.rs/ 

Гимназија “Бора Станковић” тел: 030 441 276; сајт: http://gimnazija-bor.edu.rs/ 

 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Универзитет у Београду

Технички факултет у Бору

тел: 030 424 555, 030 424 556; сајт: http://www.tfbor.bg.ac.rs/

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст