ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2022. ГОДИНУ- III РЕБАЛАНС


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА


Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду парцеле кп.бр. 2538/13 КО Бор 1 у Бору, у улици Краља Петра Првог, б.б. и непосредног окружења парцеле и изградњу стамбено-пословне зграде P+1


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). – САОБРАЋАЈ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). –  ЛПА


 – Обавештење о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина коју доноси Скупштина града Бора


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Образац за коментаре

– Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Програм јавне расправе о Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о јавној расправи