Захтев за кретање возила до 12 тона

Захтев за кретање возила преко 12 тона 

Заахтев за бесплатно коришћење паркинг места за инвалиде 

Захтев за давање одобрења за обављање лимо сервиса

Захтев за давање одобрења за обављање такси превоза


ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

На основу члана 46. а у смислу члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 62. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), а у вези Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на територији града Бора за 2023. годину, на који је Агенција за безбедност саобраћаја дала позитивно мишљење ИСА број: П 1407/2023-3.1 од 16.05.2023. године, Градско веће, на седници одржаној 27. новембра 2023. године, донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ТЕКСТА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ

АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

I

Овом одлуком утврђује се текст Јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима града Бора за 2023. годину.

II

Саставни део ове одлуке је текст Јавног позива за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима града Бора за 2023. годину као и образац пријаве.

III

Ова одлука се објављује у „Службеном листу града Бора“ и интернет страници Града Бора а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Број: 344-185/2023-17

У Бору, 27. новембра 2023. године

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ


ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ КАЦИГА ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ

На основу члана 46. а у смислу члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 62. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), а у вези Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на територији града Бора за 2023. годину, на који је Агенција за безбедност саобраћаја дала позитивно мишљење ИСА број: П 1407/2023-3.1 од 16.05.2023. године, Градско веће, на седници одржаној 27. новембра 2023. године, донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ТЕКСТА ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОДЕЛУ КАЦИГА ЗА МОТОЦИКПИСТЕ

I

Овом одлуком утврђује се текст Јавног позива за доделу кацига за мотоциклисте у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима града Бора за 2023. годину.

II

Саставни део ове одлуке је текст Јавног позива за доделу кацига за мотоциклисте у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима града Бора за 2023. годину као и образац пријаве.

III

Ова одлука се објављује у „Службеном листу града Бора“ и интернет страници Града Бора а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Број: 344-186/2023-1У

У Бору, 27. новембра 2023. Године

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ КАЦИГА ЗА МОТОЦИКЛИСТЕ


ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

На основу члана 46. а у смислу члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 62. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), а у вези Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на територији града Бора за 2023. годину, на који је Агенција за безбедност саобраћаја дала позитивно мишљење ИСА број: П 1407/2023-3.1 од 16.5.2023. године, Градско веће, на седници одржаној 27. новембра 2023. године, донело је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ТЕКСТА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ
ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА ТРАКТОР

I

Овом одлуком утврђује се текст Јавног позива за доделу заштитног рама за тракторе у циљу повећања безбедности возача трактора за 2023. годину.

II

Саставни део ове одлуке је текст Јавног позива за доделу заштитног рама за тракторе у циљу повећања безбедности возача трактора за 2023. годину, као и образац пријаве.

III

Ова одлука се објављује у „Службеном листу града Бора“ и интернет страници града Бора а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Број: 344-184/2023-1У

У Бору, 27. новембра 2023. године

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ