Дневни извештај о квалитету ваздуха 03.12.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 03.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.

Дневни извештај о квалитету ваздуха 02.12.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 02.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење суспендованих честица.
2023-12-02 09:00:00 68.08 47.08

Дневни извештај о квалитету ваздуха 01.12.2023.

На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 01.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење суспендованих честица.
                                               PM10  PM2,5
2023-12-01 03:00:00 51.2 34.79
2023-12-01 04:00:00 51.17 32.27
2023-12-01 05:00:00 45.46 29.53
2023-12-01 07:00:00 51.62 39.3
2023-12-01 08:00:00 66.9 49.21
2023-12-01 09:00:00 89.91 62.9
2023-12-01 10:00:00 89.47 61.57
2023-12-01 11:00:00 78.02 50.01

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА

БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

 

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 2. децембра 2023. до 16. децембра 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 11. децембра 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 8. децембра 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

Образложење Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

ПРЕУЗЕТИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлукa о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 2. децембра 2023. до 16. децембра 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 11. децембра 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 11,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 8. децембра 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/12/JAVNI-POZIV-Odluka-o-pristupanju-izradi-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradskog-naselja-Bor.doc

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Образложење Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлукa о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор