Јавна набавка – ЈН ГУ 81-Р/2019 – Радови на текућем одржавању архиве у Новом градском центру

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавкa редни број : ЈН ГУ 31- У/2019 – услуге образовања и услуге професионалног оспособљавање унапређењем свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка редни број : ЈН ГУ 80- У/2019 – услуге израде Студије „ Анализа паркирања у централној зони  града Бора“ –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Jавнa набавкa мале вредности – Замена улазних врата на згради Градске управе у Бору број јавне набавке ЈН ГУ 74-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка редни број : ЈН ГУ 46-Р /2019 – Извођење радова у  управној  згради Градске управе Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка- Истраживање и утврђивање ставова задовољства младих квалитетом живота у локалној заједници и услугама локалне самоуправе, ЈН ГГ 6-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Услуга дневног боравка број  јавне набавке – ЈН ГУ 8-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица број  јавне набавке ЈН ГУ 14-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Јавна набавка – ЈН ГУ 8-Д/2019 – Аутомобили за потребе Савета за безбедност саобраћаја

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 39-У/2019 – Телефон, телекс и телефакс – корпоративни приступ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности у поновљеном поступку – Опремање објеката Нови градски центар – Мобилијари – ЈН ГУ 20-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa услуга у oтвореном поступку – Услуге ревизије ЛЕАП ЈН ФЗЖС 8-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa у oтвореном поступку јавне набавке – редни број: ЈН ГУ 83 -У /2019 – услуге израде Студије процене стања постојећег водоводног система  градског насеља града Бора, са предлозима за унапређење система –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – редни број: ЈН ГУ 27-Д/2019 Канцеларијски намештај подељен у три партије:

Партија 1 Канцеларијски намештај за ГУ

Партија 2 Канцеларијски намештај за потребе опремања простора за рад Омладинског клуба и 

Партија 3 Конференцијске столице

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Парија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Парија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa мале вредности – Истраживање и утврђивање степена инклузије, толеранције и дискриминације мањинских група –  редни број: ЈН ГГ 7-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa у oтвореном поступаку јавне набавке – редни број: ЈН ГУ 84 -У /2019 – услуге израде Студије процене стања постојећег канализационог система на територији града Бора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 35-Д/2019 – Рачунарска опрема подељена у две партије:
Партија1 – Рачунарска опрема и
Партија 2 – Штампачи

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

Jавнa набавка мале вредности Компјутерски софтвер – ЈН ГУ 6-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 80- У/2019 – услуге израде Студије „ Анализа паркирања у централној зони  града Бора“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa услуга у oтвореном поступку – Израда плана и програма енергетске ефикасности на основу Закона о ефикасном коришћењу енергије ЈН ФЗЖС 7-У/2019 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности у поновљеном поступку – Опремање објеката Нови градски центар – Мобилијари – редни број: ЈН ГУ 20-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa радова у поновљеном отвореном поступку – Замена столарије Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије – ЈН ГУ 71-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa добара – Набавка новогодишњих украса, ЈН ГУ 15-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Услуге – Новогодишња декорација града, ЈН ГУ 10-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa у oтвореном поступку јавне набавке – редни број: ЈН ГУ 77 -У /2019 – услуге  израде  Пројекта уређења зона школа на територији града  Бора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

За радове – Изградња водоводне мреже МЗ Метовница – I фаза, ЈН ГУ 33-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 

Отворен поступак јавне набавке радова – Замена столарије ПВЦу предшколској установи „Бамби“ Бор,објекат Црвенкапа- редни број: ЈН ГУ 80-Р/2019 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – набавка угоститељских услуга – поводом славе града Бора – редни број: ЈН ГГ 5-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Опремање објеката Нови градски центар – Мобилијари – редни број: ЈН ГУ 20-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa радова у отвореном поступку – редни број ЈН ГУ 24-Р/2019 – радови на текућем одржавању санитарног чвора и крова у ОШ «Станоје Миљковић» Брестовац, подручно одељење у Шарбановцу – поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавке мале вредности -Компјутерски софтвер за припрему и састављање буџета – број јавне набавке: ЈН ГУ 33-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – за радове – Реконструкција секундарне топловодне мреже Предшколске установе „Бамби“ – обданиште Бамби са пројектном документацијом, ЈН ГУ 10-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa у отвореном поступку на текућем одржавању плафона вишенаменске сале  у Дому културе МЗ  Горњане у Горњану – редни број: ЈН ГУ 61-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Израда пројектно техничке документације за изградњу новог европског вртића површине преко 3000м2 у МЗ Нови центар, ЈН ГУ 61-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворен поступак јавне набавке – набавка услуге- ЈН ГУ 6-У/2019

Геодетске услуге, обликовано у три партије и то:

Партија 1: Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова

Партија 2:  Геодетске услуге – Услуге геометара – обележавање, препарцелација

Партија 3: Геодетске услуге – управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуреброј  јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 3

Jавнa набавкa мале вредности – редни број: ЈН ГУ 34-Д/2019 набавка добара – Огрев за социјално угрож

ене породице избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији града ( у појединачном максималном износу до 20.000 динара)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуга у oтвореном поступку – Израда студије покривености система за јавно узбуњивање за град Бор (акустична студија) – редни број: ЈН ГУ 67-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

РЕШЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ПРИЈАВА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Грађевински материјал за поправку и адаптацију сеоске куће са окућницом (за реадмисију) број јавне набавке ЈН ГУ 24-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Грађевински материјал за поправку или адаптацију 4 (четири) сеоске куће са окућницом за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ГУ 23-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка радова -Извођење радова на адаптацији и реконструкцији дечијег одмаралишта  „Савача“ у Бору број  јавне набавке – ЈН ГУ 79-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 5-Д/2019- Рачунарска опрема, обликовано у пет партија:

Партија 1 -Рачунарска опрема за ГУ Бор,

Партија 2- Резервни делови,

Партија 3 – Рачунарска опрема – финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома,

Партија 4 –4 Лап-топ рачунара и

Партија 5 –Два лап-топ рачунара за послове система одбране и пружања помоћи ЦМО Бор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 5

Jавнa набавкa у отвореном поступку – редни број: ЈН ГУ 15-Р/2019 – радови на инвестиционом одржавању вишенаменске сале у « МЗ Метовница» у Метовници

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка-Изградња водовода – Гробљанска улица МЗ Злот – ЈН ГУ 30-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – редни број ЈН ГУ 58-У/2019 – Израда програма Стратегије за развој туризма

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Oрганизовање студијских путовања, посета сајмовима и другим манифестацијама из области пољопривреде ЈН БФРП 1-У/2019 – поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавке: редни број  ЈН ГУ 38- У/2019 – Текуће поправке и одржавање жичаре на Црном Врху

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Израда промотивног спота и емитовање два пута дневно. Гостовање на локалном радију, јутарњи програм. Вечерње емисије у ударном термину, једном месечно. Теренски прилози репортаже – промовисање породице са троје и четворо деце, промоција мера Владе РС кроз позитивне примере. Израда двостраног лифлета који промовише подстицајне мере Владе РС и града Бора број  јавне набавке ЈН ГУ 74-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 69- Р/2019  – електро радови на инвестиционом одржавању у сали МЗ  „Слатина“ у Слатини 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Поступку јавне набавке мале вредности – набавка услуге- број  јавне набавке – ЈН ГУ 75-У/2019- Стручне услуге – мере популационе политике ЈПС у Републици Србији 2019, обликовано у четири партије и то:

Партија 1 Усклађивање рада и родитељства путем збрињавања деце запослених родитеља

Партија 2 Јачање компетенције за испуњавање брачне и родитељске улоге и истицање значаја улоге оца

Партија 3 Промовисање здравих стилова живота

Партија 4 Снижавање психолошке цене родитељства

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 4

Јавна набавка – Набавка соли за зимско одржавање путева  – редни број јавне набавке добара: ЈН ГУ 10-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Предмет јавне набавке је набавка канцеларијског материјала – канцеларијски материјал – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 2-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова- Зимско одржавање путева на територији града Бора – ЈН ГУ 12-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Jавнa набавкa услуга – Израда Пројекта Туристичке сигнализације (туристичка места и јавни објекти) – ЈН ГУ 57-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова – Замена столарије Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије – ЈН ГУ 71-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa услуга у oтвореном поступаку -Израда елабората односа планиране атмосферске и фекалне мреже у Бору и постојећих далековода у власништву AD EMS ЈН ГУ 64-У/2019 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Радови на замени олука, број јавне набавке ЈН ГУ 60-Р/2019, обликовано у две партије и то:

Партија 1 Радови на замени олука на Техничкој школи у Бору

Партија 2 Радови на замени олука на Гимназији „Бора Станковић“ у Бору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa у отвореном поступку – Радови на текућем одржавање крова изнад кухиње – сале за весеља у МЗ Злот број  јавне набавке – ЈН ГУ 62-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa у отвореном поступку – редни број: ЈН ГУ 65-Р/2019- Радови на текућем одржавању објекта „МЗ Слатина“ у Слатини 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Поновљени отворени поступак јавне набавке услуга – Пројектна документација – Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и издавање локацијских услова за водоснабдевање засеока у подручју: Нови Злотски пут – ВКФ, МЗ „Брестовац“ и МЗ „Злот“ – ЈН ГУ 28-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – Tекућe поправке и одржавање путне мреже, партија 1) Редовно одржавање семафора JН ГУ 2-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa мале вредности – Oрганизовање студијских путовања, посета сајмовима и другим манифестацијама из области пољопривреде ЈН БФРП 1-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa  набавкa радова  у  отвореном поступку – радови на текућем одржавању санитарног чвора и крова у ОШ «Станоје Миљковић» Брестовац, подручно одељење у Шарбановцу- редни број ЈН ГУ 24-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавке услуга у oтвореном поступаку – Пројектна техничка документација за изградњу објеката за привремени смештај паса луталица ЈН ГУ 79-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка –  услуга у oтвореном поступку Пројектна документација – Инвестиционо одржавање платоа на пијаци редни број: ЈН ГУ 78-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – JН ГУ 77 – Р/2019 Инвестиционо одржавање пута од МЗ Злот до Злотске пећине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка- JН ГУ 75-Р/2019 -Радови на инвестиционом одржавању пута на КП 10117 КО Бучје (пут за Стол)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 43-Р/2019 – Радови на текућем одржавању крова ОШ“ Вук Караџић”, подручно одељење у Слатини  – Поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ПС 4-Д/2019 – Kанцеларијски материјал – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – набавка канцеларијског материјала – Подршка раду извршних органа власти и скупштине
– Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) : 30192000- канцеларијски материјал
– редни број јавне набавке: ЈН ПС 4-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка – Финансирање партерног уређења по пројекту – адаптација простора за стамбену зграду за избеглице – ЈН ГУ 41-Р/2019 – Поновљени поступак јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка – Замена столарије у спортској сали ОШ „3. Октобар“ Бор – редни број набавке ЈН ГУ 72-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa у отвореном поступку – набавка – Одржавање постојећег водовода у МЗ Бучје број  јавне набавке – ЈН ГУ 20-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – услуге мобилне телефоније- број  јавне набавке:ЈН ГУ 40-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Услуге личних пратилаца број  јавне набавке – ЈН ГУ 17-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности-Рачунари за награђивање ученика-број јавне набавке ЈН ГУ 9-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Аутомобил – број набавке ЈН ГГ 2-Д/2019 – поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Унапређење културних, спортских и других садржаја за младе у склопу Недеље младих / Организација манифестације Борско омладинско лето, организовање Међународног дана младих (низ догађаја у склопу манифестације), број  јавне набавке ЈН ГУ 34-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавна набавка – Инсталација централног грејања у Предшколској установи Бамби – Обданиште у НГЦ-у Бор ЈН ГУ 57-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – набавка услуге Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то:

Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus број  јавне набавке – ЈН ГУ 47-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – услугa коришћења интернета и слично редни број  јавне набавке:ЈН ГУ 48-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa  набавкa радова  у  отвореном поступку – радови на текућем одржавању крова МЗ Слатина у Слатини редни број ЈН ГУ 64-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка радова нa aсфалтирању, по партијама и то:

1) Асфалтирање главних и интерних саобраћајница на новом гробљу у Бору

2) Радови на асфалтирању стаза и паркинга у Зоолошком врту, ЈН ГУ 54-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 2

Jавнa набавкa у отвореном поступку – набавка добара – Пакети за ђаке прваке (школска опрема и прибор) број  јавне набавке – ЈН ГУ 31-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка мале вредности – Аутомобил – број набавке ЈН ГГ 2-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка  – Услуге уклањања нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних и других грађевинских објеката и шкољки аутомобила) и услуге исељења бесправно усељених лица, подељено у две партије зa Партију 2) Услуге исељења бесправно усељених лица – JN GU 5-U/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка радова нa замени подова, спуштених плафона и кречењу просторија у  ОШ „Ђура Јакшић“ у Великом Кривељу – подручно одељење у Бучју, ЈН ГУ 59-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – Отворени поступак јавне набавке радова – Извођење радова на замени цеви на „Б“ магистрали – ЈН ГУ 50-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 3

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – Радови на текућем одржавању крова ОШ „Вук Караџић“, подручно одељење у Слатини – редни

број: ЈН ГУ 43 – Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Јавна набавка – Радови на текућем одржавању крова ОШ „Ђура Јакшић“ Кривељ, подручно одељење у Горњану- број набавке ЈН ГУ 38-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услугa – Мониторинг земљишта на територији града Бора, у складу са Техничком спецификацијом – број јавне набавке – ЈН ФЗЖС 3-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка радова у отвореном поступку – редни број јавне набавке: ЈН ГГ 1-Р/2019 – Радови на одржавању сеоских путева

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Услуге персоналних асистената број  јавне набавке – ЈН ГУ 18-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – електрична енергија – редни број јавне набавке : ЈН ГУ 16-Д /2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Услуге – Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и издавање локацијских услова за водоснабдевање засеока у подручју: Нови Злотски пут – ВКФ, МЗ „Брестовац“ и МЗ „Злот“ – ЈН ГУ 28-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка – набавка добара Уџбеници од првог до четрвртог разреда основних школа – ЈН ГУ 21-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE 1

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Услуге – Пројектно техничка документација за издавање грађевинских дозвола и издавање локацијских услова за водоснабдевање засеока „Девесел“ МЗ Злот, ЈН ГУ 26-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – Финансирање партерног уређења по пројекту – адаптација простора за стамбену зграду за избеглице – ЈН ГУ 41-Р/2019 – Поновљени поступак јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Текуће одржавање платоа испред школе ОШ Ђура Јакшић, Велики Кривељ, подручно одељење Бучје, ЈН ГУ 19-Р/2019 – Поновљени поступак јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Jавнa набавкa мале вредности – Подршка различитим културним, едукативним, музичким и спортским догађајима – активности подршке организовања и реализовања различитих културних, едукативних, музичких и спортских догађаја, број  јавне набавке ЈН ГУ 35-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Унапређење окружења за младе, социјална инклузија младих, интеркултурни дијалог, развој толеранције / Едукативно креативне радионице за младе, редни број ЈН ГУ 32 -У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – услуге –Оснаживање младих у реализацији тренинг / курса школе младих новинара и програма безбедности младих на интернету / Едукативно информативне радионице за младе на тему новинарства, битности преношења реализованих информација и подршке програма безбедности младих редни број ЈН ГУ 36 -У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

  Jавнa набавкa-Инвестиционо одржавање крова Дома културе – просторије Музеја рударства сам металургије редни број јавне набавке ЈН ГУ 21-Р/2019 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Jавнa набавкa мале вредности –  услуге текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то: Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus број  јавне набавке – ЈН ГУ 47-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa  – Набавка противградних ракета за противградну заштиту – редни број јавне набавке ЈН БФРП 1-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Јавна набавка у oтвореном поступку – редни број: ЈН ГУ 44 -У /2019 – услуге  израде  Пројектно  техничке документације за издавање грађевинских дозвола и издавање локацијских услова за водоснабдевање засеока „Преваље“ МЗ Злот 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Jавнa набавкa у oтвореном поступку јавне набавке редни број: ЈН ГУ 42 -У /2019 – услуге израде Пројектно техничке документације реконструкције атмосферске канализације – улице Мајданпечка и Чочетова у Бору

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Jавнa набавкa – Медијске услуге радија и телевизије – Пренос седница Скупштине на телевизији и радију – број  набавке НН СГ 6-У/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

Јавна набавка за услуге  израде  Пројектно  техничке документације за издавање грађевинских дозвола, извођење радова и издвање локацијских услова за водоснабдевање МЗ Бучје –  ЈН ГУ 43 -У /2019 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa – Израда пројектно – техничке документације за санацију и радови на санацији моста на Бигрени према Чујкином потоку МЗ  Доња Бела Река код Бора, у складу са датим пројектним задатком по систему „кључ у руке“- ЈН ГУ 36-Р /2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa – Израда пројектно – техничке документације за санацију и радови на санацији моста на Рукјавици ка брдском реону МЗ Слатина код Бора – ЈН ГУ 14-Р /2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa мале вредности – Објављивање и оглашавање у електронским медијима број  јавне набавке ЈН ГУ 9-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Jавнa набавкa мале вредности Мониторинг пијаће воде са јавних чесми број  јавне набавке: ЈН ГУ 14-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Јавна набавка – Унапређење енергетске ефикасности – Замена столарије на обданишту “Бамби – Предшколска установа Бамби у Бору – ЈН ГУ 45-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Јавна набавка – Финансирање партерног уређења по пројекту – адаптација простора за стамбену зграду за избеглице – ЈН ГУ 41-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка – Финансирање изградње топловода до зграде ради прикључења на топловодну мрежу – завршетак топлификације и прикључење објекта са 15 стамбених јединица на топловодну мрежу – ЈН ГУ 40-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

Јавна набавка –  Услуге информисања јавности – емисије о раду органа – ред. бр. јавне набавке: ЈН ГГ 1-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Реконструкција секундарне топловодне мреже Предшколске установе „Бамби“ – обданиште Бамби са пројектном документацијом – ЈН ГУ 10-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Јавна набавка радова нa текућем одржавању подова ОШ Ђура Јакшић, Велики Кривељ, подручно одељење Бучје – ЈН ГУ 44-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Текуће одржавање платоа испред школе ОШ Ђура Јакшић,  Велики Кривељ,  подручно одељење Бучје – ЈН ГУ 19-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности – Клупе за седење – ЈН ГУ 13-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Израда пројектно техничка документација са постављањем вертикалне сигнализације – Нови злотски пут – ЈН ГУ 34-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз број  јавне набавке ЈН ГУ 4-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Отворен поступак јавне набавке  – Мониторинг квалитета ваздуха на територији града Бора, за период трајања услуге од 12 месеци – број јавне набавке – ЈН ФЗЖС 1-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Израда пројектно – техничке документације за санацију и радови на санацији моста на Бигрени према Чујкином потоку МЗ  Доња Бела Река код Бора, у складу са датим пројектним задатком по систему „кључ у руке“- ЈН ГУ 36-Р /2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Изградња водоводa крак код Несторовог потока МЗ Шарбановац – ЈН ГУ 16-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Изградња водоводa према тунелу МЗ Шарбановац – Тимок – ЈН ГУ 11-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Изградња водоводне мреже крак код ауто отпада МЗ Шарбановац – Тимок – ЈН ГУ 9-Р/2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈН ГУ 14-Р /2019 – Израда пројектно – техничкe документације за санацију и радови на санацији моста на Рукјавици ка брдском реону МЗ Слатина код Бора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

JН ГУ 5-У/2019 – Услуге уклањање нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних, других грађевинских објеката и шкољки аутомобила), услуге исељења бесправно усељених лица:   
         П1-Услуге уклањања нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних, других грађевинских објеката и шкољки аутомобила)
         П2-Услуге исељења бесправно усељених лица

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ-Партија 1

ОДЛУКА ОБУСТАВИ ПОСТУПКА -Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 2

Јавна набавка мале вредности број јавне набавке ЈН ГУ 17-Д/2019 гуме за службена возила обликована по партијама и то :

Партија 1: Гуме за службена возила и

Партија 2: Гуме за службена возила – Финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa мале вредности – Текуће поправке и одржавање – Лазарева пећина, према техничкој спецификацији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе Бор – ЈН ГУ 25-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности -Oбјављивање огласа, конкурса и сл. у штампаним медијима на територији РС број јавне набавке ЈН ГУ 12-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – Услуге на одржавању програма за потребе ГУ Бор – Одељење за планирање и развој – ЈН ГУ 4-У/2019 – Поновљени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jaвнa набавкa мале вредности – број јавне набавке – ЈН ГУ 47-У/2019 – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у седам партија и то:

Партија 1: Сервисирање и одржавање возила марке OPEL

Партија 2: Сервисирање и одржавање возила марке CHEVROLET

Партија 3 :Сервисирање и одржавање возила марке IVECO minibus

Партија 4:Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA

Партија 5: Материјал за текуће поправке и одржавање возила

Партија 6: Сервисирање и одржавање возила марке ŠKODA у гарантном року

Партија 7: Одржавање возила марке FIAT за потребе реализације Мобилног тима – финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА -Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА -Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 7

 

Јавна набавка мале вредности редни број јавне набавке: ЈН ГУ 41-У /2019 -услуге осигурања запослених у случају несреће на раду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Поновљени поступак јавне набавке радова – Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима- ЈН ГУ 1a-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Услуге одржавања Информационог система локалне пореске администрације – Редни број: ЈН ГУ 3-У/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Материјал за домаћинство и угоститељство, обликовано у две партије: 1. Партија  Храна, 2. Партија  Пића – Редни број: ЈН ГГ 1-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa мале вредности – Објављивање тендера и информативних огласа у локалном гласилу – број јавне набавке ЈН ГУ 52-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности  – Цвеће и зеленило – ЈН ФЗЖС 1-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка радова – Одржавање бетонских стаза и степеништа – ЈН ГУ 16-П/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – редни број- ЈН ГГ 2-У /2018 – Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију) , подељено у две партије:

  1. Партија 1 – Репрезентација (угоститељске услуге)
  2. Партија 2 – Смештај гостију

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa –  услуга израде – Пројектно техничке документације за реконструкцију непокретности на потесу „Селиште“ са трошковима функционисања у складу са Пројектним задатком предметне услуге – редни број јавне набавке – ЈН ГУ 46-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – услуге одржавања софтвера (програма) – редни број: ЈН ГУ 2 –У/ 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности набавка услуге – Осигурање возила – ЈН ГУ 1-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка: Одржавање програма за потребе ГУ Бор – Одељење за планирање и развој – ЈН ГУ 4-У/2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности – Гориво обликовану у две партије:

  1. Партија 1 – Издаци за гориво – погонско гориво и уља за службена возила и
  2. Партија 2 – Издаци за гориво – Финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома – ЈН ОУ 7-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 1 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 2

Јавна набавка мале вредности – Услуге обављања послова координатора – финансирање по оперативном плану мобилног тима за социјално укључивање Рома број јавне набавке ЈН ГУ 50-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуга – Геодетске услуге – Спровођењe урбане комасације ЈН ГУ 27-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Jавнa набавкa – услуга одржавања информационог система (програм Хермес – писарница са органима решавања) редни број : ЈН ГУ 20-У/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – oдржавање атмосферске канализације – ЈН ГУ 3-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Јавна набавка стручне литературе за редовне потребе и усавршавање запослених за 2019. годину редни број јавне набавке : ЈН ГУ 3-Д /2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Партија 1

Jавнa набавкa мале вредности- Специјализоване услуге стручног надзора – хидроградња – ЈН ГУ 25-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке редни број: ЈН ФЗЖС 2-У /2019 – за услуге -Мониторинг вода на територији града Бора 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности -Специјализоване услуге стручног надзора-електро радови – ЈН ГУ 24-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 Јавна набавка мале вредности-Специјализоване услуге стручног надзора – нискоградња – ЈН ГУ 23-У/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Oтворени поступак јавне набавке радови на замени спољне столарије на објекту ОШ „3. октобар“ у Бору – редни број: ЈН ГУ 42-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова – Одржавање јавних чесми и фонтана – ЈН ГУ 6-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке добара – Електрична енергија – јавна расвета – ЈН ГУ 11-Д/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Отворени поступак јавне набавке радова – ЈН ГУ 2-Р/2019 – Tекуће поправке и одржавање путне мреже, по партијама:

 Партија 1)  Редовно одржавање семафора

 Партија 2)  Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима

 Партија 3)  Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским путевима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 2 и Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Јавна набавка мале вредности -Потрошни материјал за потребе Градске управе града Бора (Тонери, кертриџи и рибони за штампаче и фотокопир апарате  у Градској управи града Бора) број  јавне набавке ЈН ГУ 1-Д/2019

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности- ЈН ГУ 5-Р/2019 -ОДРЖАВАЊЕ JAВНЕ РАСВЕТЕ

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Отворени поступак јавне набавке радова – Крпљење ударних рупа на улицама у граду и општинским путевима- ЈН ГУ 1a-Р/2019

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности ЈН ГУ 49-У/2019-Услуге обављања послова координатора Канцеларије за младе, обликовамо у две партије:

Партија 1 Координатор Канцеларије за младе

Партија 2  Координатор клуба Канцеларије за младе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Партија 2

Отворени поступак јавне набавке радова – Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева – ЈН ГУ  4-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мaле вредности – ЈН ГУ 15 -У /2019- Софтверски модул „Кадровска евиденција“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку –Текуће одржавање подова у Економско-трговинској школи број  јавне набавке – ЈН ГУ 39-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Аутобуска стајалишта – ЈН ГУ 8-Р/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ O ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Асфалтирање улица и путева у селима – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 27-Р/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Асфалтирање улица у граду – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 26-Р/2019      

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА