У оквиру пољопривредног фонда, расписани су конкурси за субвенционисање набавке машина за убирање усева и вештачко осемењавање говеда.

Програм подршке пољопривредним произвођачима ове године започет је расписивањем два конкурса, и то, за субвенционисање машина за скидање усева и за вештачко осемењавање говеда. Ове године за разлику од предходних, уз сагласност Министарства пољопривреде, уведен је систем бодовања поднетих пријава на основу којег ће се одобравати субвенције, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Предност ће имати пољопривредни произвођачи који су млађи од 40. година а пријављени су на пољопривредно осигурање и имају мање поседе. До сада, више од 1.500 пољопривредних произвођача је користило неке видове помоћи пољопривредног фонда. Као и сваке године, ми смо у сарадњи са нашим пољопривредним произвођачима, направили програм подршке и субвенције прилагодили њиховим потребама“, објашњава Крачуновић.

Укупан износ који је издвојен за пољопривредну механизацију за скидање усева је 4,5 милиона динара. Максималан новчани износ за који се може конкурисати је 90. хиљада динара или 60 одсто од вредности инвестиције. За други конкурс односно вештачко осемењавање говеда издвојено је 4 милиона а максималан износ за који се може конкурисати је 2.500  динара по грлу, додаје Крачуновић.

Рок за подношење пријава на конкурс за набавку машина за скидање усева је од 4. до 15. јула док је рок за подношење пријава на конкурс за осемењавање говеда до 9. децембра 2022 године. Пријаве се могу доставити на писарници Градске управе.

Град Бор ће наставити, и у будуће, да ствара још боље услове за бављење пољопривредом као једном од веома важних грана за развој сеоских средина.

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ-СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ – ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ