Расписан конкурс за пописиваче пољопривредних газдинстава

Републички завод за статистику објавио је данас Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче пољопривредних газдинстава, за потребе Пописа пољопривреде Србије 2023, на који могу да се пријаве до 21. августа.

Попис пољопривреде у Србији спровешће се од 1. октобра до 15. децембра, а планирано је да у њему учествује око 3.000 пописивача, који ће бити ангажовани од 1. октобра до 22. децембра.

Кандидат заинтересован за посао пописивача треба да има држављанство Србије, пребивалиште или пријављено боравиште у Србији, најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве, стечено најмање трогодишње средње образовање, као и да није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Такође, потребно је знање рада на рачунару и могућност приступа интернету током ангажовања.

Сa изабраним пописивачима потписиваће се или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, у зависности од тренутног радног статуса.

Пре почетка пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму РЗС-а.

Предвиђено ја да по пописивачу буде око 250 газдинстава, а подаци ће бити прикупљани методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава.

Пописивачи ће податке уносити директно у електронски упитник на лаптопу.

Попис пољопривреде 2023. обухватиће пољопривредна газдинства на територији Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

Кандидати за пописиваче могу да се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, а биће рангирани на основу податка из пријаве о општини у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова.

Ранг листа пријављених кандидата може се видети на сајту https://pod2.stat.gov.rs/RangListePopisPolj/RangListe/IndexR4

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Прелиминарну листу можете погледати – овде.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.

Потписани уговори о додели субвенција пољопривредним произвођачима

У Градској кући данас су потписани уговори о додели субвенција, за набавку опреме за мужу, хлађење и чување млека, за куповину ограда око вишегодишњих засада као и куповину садног материјала за воћарство и виноградарство али и за набавку приплодних јуница, оваца и свиња. Уручена су 24 решења а из локалног буџета за ове мере издвојено је 13,6 милиона динара.

Показало се да наши домаћини знају и умеју како да, финансијским средствима из буџета града, управљају. Иако је Бор рударски град а пољопривреда и рударство не иду заједно, у договору са пољопривредним произвођачима пронађен је модел како да се подигне степен развоја пољопривреде“, истакао је градоначелник Бора Александар Миликић.

Наредне године, буџет за развј пољопривредне производње на територији града Бора биће увећан те ће бити уведене и нове мере како би се подстакли пољопривредни произвођачи и како би унапредили своју производњу. Мере као што су куповина приколица и контејнера за транспорт пчела, куповина уређаја за растурања вештачког ђубрива, едукација из области пољопривреде, сарадња са научно истраживачким институтима али уређење некатегорисаних атарских путева, истиће члан Градског већа Ненад Крачуновић омогућиће пољопривредним произвођачима проширење своје делатности.

Наредне године, из локалног буџета, биће издвојено 46 милиона динара како би се побољшали услови у свим областима пољопривреде.

Додељени уговори за субвенције пољопривредним произвођачима

У Градској управи данас су потписани уговори о додели субвенција, за набавку машина за обраду земљишта, машина за орезивање, млевење и дробљење остатака од воћњака и винограда, за куповину жичане ограде око вишегодишњих засада као и за набавку фиксне и електричне ограде за пашњаке.

Уговоре је данас потписало 48 пољопривредних произвођача. Из градског буџета за ове подстицајне мере издвојено је око 8 милиона динара а с обзиром да нису сва опредељена средства утрошена, очекује се да конкурс буде поновљен.

Тренутно су отворена још четири конкурса, од тога конкурс за куповину јуница, оваца и свиња биће отворен од понедељка 14. новембра и трајаће две недеље. Сви заинтересовани за конкурс за развој сеоског туризма, неопходну документацију могу доставити до 18. новембра, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа и још једном позвао све пољопривредне произвођаче да се јаве на отворене конкурсе како би остварили право на субвенције и олакшали своју пољопривредну производњу.

Ове године, из локалног буџета, издвојено је 45 милиона динара за субвенције, до сада је утрошена половина опредељених средстава. Наредне године, за подстицај пољопривредних произвођача, уврстиће се нове мере те ће и буџет за наредну годину бити увећан.

Додељени уговори за субвенције пољопривредним произвођачима

Град Бор је и ове године одобрио субвенције за помоћ пољопривредним произдвођачима. По основу расписаног конкурса за куповину јуница, оваца и садног материјала за воћарство и виноградарство, потписано је 30 уговора и то 19 за куповину садница, 4 уговора за куповину јуница и 7 за куповину оваца.

Наша жеља је да што већи број пољопривредних произвођача конкурише и на тај начин ће се села развијати, а и део становништва ће остати да живи у селима”, истакао је Миливоје Јаношевић, заменик градоначелника.

Ове године за субвенције, из градског буџета, издвојено је 45 милиона динара. Како би се подстакли пољопривредни произвођачи да увећају своју производњу, наредне године из локалног буџета, за развој пољопривреде на територији града Бора биће издвојено 50 милиона динара.

Наставља се подстицај развоја пчеларства на територији града Бора

Град Бор је и ове године одобрио субвенције за помоћ пољопривредним произдвођачима и из буџета издвојио новчана средства за развој пчеларства.

По основу расписаног конкурса за набавку опреме за пчеларство, додељена су 62 решења. За ове намене из градског буџета издвојено је 5 милиона динара. Преостали износ за доделу субвенција, у износу од око 2 милиона динара, биће додељен свим заинтересованим пчеларима по основу поновљеног конкурса који ће бити расписан у понедељак 17. октобра.

Такође, данас је додељен пет решења за куповину машина за транспорт – руковање течног, чврстог и полутечног стајњака. Из локалног буџета за ову врсту субвенција, опредељена су новчана средства у износу од милион динара. До сада је утрошено 318 хиљада динара. Уколико буде заинтересованих пољопривредника, конкус ће бити поновљен до краја ове године.

Након доделе решења, пољопривредни произвошачи су давали предлоге како се може унапредити пољопривредна производња. За већину предлога коју су пчелари изнели постоје техничке могућности да се од наредне године субвенционишу. Један од захтева пчелара био је и повећање медоносних биљака на територији града Бора. За сада, град Бор има право да искључиво само да на својим површинама врши пошумљавање. Град ће у наредном периоду апеловати на компанију Зијин да на својим површинама врши озелењавање медоносним врстама“, истакао је Ненад Крчуновић, члан Градског већа.

Да поред сточарства и воћарства, производња меда и сектор пчеларства у Бору имају перспективу, град ће и у будуће наставити са пружањем финансијске подршке пчеларима са територије града Бора.

Додељена решења за куповину пољопривредне опреме

Град Бор ове године, из локалног буџета, издвојио је 45 милиона динара за субвенционисање пољопривредних произвођача на територији града.

У Градској управи данас је додељено 41 решење, и то 22 решења за куповину пољопривредне опреме, 11 решења за опрему пластеника , док је за машине за заштиту биља одобрено и уручено 8 решења. До сада, кроз мере помоћи утрошено је око половине предвиђеног буџета.

Крајем септембра, половином октобра, биће отворен још један конкурс који се односи на пријем воћа и сеоски туризам. Позивају се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи да прикупе сву неопходну документацију и да благовремено конкуришу за субвенције„, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Додела решења пољопривредним произвођачима била је прилика да свако од присутних изнесе предлог за израду буџета за наредну годину. Предлози су се највише односили на формирање земљорадничких задруга, да се уврсте неке нове мере, као и куповина хладњача и мини хладњача за пријем и сушење воћа.

Град Бор је најавио да ће се наредне године издвојити знатно већи износ за помоћ пољопривредних произвођача.

Уручена решења пољопривредним произвођачима за субвенционисање набавке машина

У сали Градске управе данас су уручена решења пољопривредним произвођачима за субвенционисање набавке машина за убирање и скидање усева, као и машина и опреме за наводњавање усева. Додељено је укупно 42 решења, од тога 29 решења за скидање усева и 13 решења за наводњавање усева.

Из локалног буџета за субвенционисање пољопривредних произвођача издвојено је 45 милиона динара, што је више него претходне године.

Опредељена средства за ове намене била су довољна и сви произвођачи који су испуњавали услове конкурса добили су помоћ од Града Бора. Изузетно нас радује чињеница да смо субвенцијама додатно подстакли пољопривредне произвођаче да унапреде своју производњу куповином нових машина а себи олакшају рад“, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Јован Тодоровић из села Злот истакао је да је задовољан овогодишњом субвенцијом јер машина са којим је до сада радио, није више била за употребу. Уз помоћ града успео је да купи нову машину за сакупљање сена.

Боранка Анета Миловановић власник је газдинства у селу Шарбановац и ове године је први пут конкурисала за субвенцију за проширење своје делатности.

Узгајам лешнике на површини од 6 хектара. Нова сам у овом послу, имам планове за у будуће али ми је била потребна финансијска помоћ“, додаје Анета.

До краја године субвенције за пољопривреду ће добити сточари, виноградари, пчелари и домаћинства која се баве соским туризмом. Ове године највеће интересовање било је за субвенције из области пчеларства где је из градског буџета издвојено 5 милиона динара.

Расписани конкурси за пољопривредне произвођаче

У оквиру пољопривредног фонда, расписани су конкурси за субвенционисање набавке машина за убирање усева и вештачко осемењавање говеда.

Програм подршке пољопривредним произвођачима ове године започет је расписивањем два конкурса, и то, за субвенционисање машина за скидање усева и за вештачко осемењавање говеда. Ове године за разлику од предходних, уз сагласност Министарства пољопривреде, уведен је систем бодовања поднетих пријава на основу којег ће се одобравати субвенције, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Предност ће имати пољопривредни произвођачи који су млађи од 40. година а пријављени су на пољопривредно осигурање и имају мање поседе. До сада, више од 1.500 пољопривредних произвођача је користило неке видове помоћи пољопривредног фонда. Као и сваке године, ми смо у сарадњи са нашим пољопривредним произвођачима, направили програм подршке и субвенције прилагодили њиховим потребама“, објашњава Крачуновић.

Укупан износ који је издвојен за пољопривредну механизацију за скидање усева је 4,5 милиона динара. Максималан новчани износ за који се може конкурисати је 90. хиљада динара или 60 одсто од вредности инвестиције. За други конкурс односно вештачко осемењавање говеда издвојено је 4 милиона а максималан износ за који се може конкурисати је 2.500  динара по грлу, додаје Крачуновић.

Рок за подношење пријава на конкурс за набавку машина за скидање усева је од 4. до 15. јула док је рок за подношење пријава на конкурс за осемењавање говеда до 9. децембра 2022 године. Пријаве се могу доставити на писарници Градске управе.

Град Бор ће наставити, и у будуће, да ствара још боље услове за бављење пољопривредом као једном од веома важних грана за развој сеоских средина.

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ-СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ – ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

Одржан први Сајам пољопривредних газдинстава

Први Сајам индивидуалних регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града Бора и радионица које се баве израдом сувенира одржан је у холу Спортског центра. Сајам је трајао три дана, а учествовало је четрнаест газдинстава са разноврсним домаћим производима. Организатор манифестације је град Бор, а носилац пројекта Бизнис инкубатор центар.

„Драго ми је да можемо да се похвалимо првим изложбено-продајним Сајмом пољопривредних газдинстава који је одржан у нашем граду, а који смо организовали у договору са самим газдинствима. Мислим да је ово прави пут да нашим пољопривредним произвођачима пружимо могућност и помогнемо им да унапреде пољопривредну производњу и да промовишу своје производе и услуге. Свакако ћемо наставити да помажемо људима који живе и раде на селу, али и да улажемо у инфраструктуру и развој сеоског туризма.“, изјавио је градоначелник Бора Александар Миликић.

  (више…)

Стручна предавања у области пољопривреде

Општина Бор организовала је стручна предавања у области пољопривреде у околним селима.

На данашњем предавању у Шарбановцу говорило се о најприсутнијој плесни – алфатоксину на усевима кукуруза које би требало бити искључено из људске и сточне исхране али и о правилној припреми складишта ове културе.

На подручју борског округа та појава је мала али је потребно да ратари делују превентивно за наредну производну годину и то превасходно правилним одабиром хибрида кукуруза. Од велике важности је водђење рачуна о влажности зрна кукуруза и сама складишта у која морају бити дезинфикована, одређене влажности и температуре. – објаснио је стручни сарадник за ратарство ПССС Неготин, Владица Гавриловић.

“ Општина Бор се труди да преко ових предавања пољоппривредне произвођаче упозна са новим достигнућима у овој области. Одржали смо предавање у Шарбановцу и Злоту, а наредне недеље организоваћемо и у Горњану “ рекао је члан Општинског већа, Александар Мицић.

На сручном предавању разговарало се о предлогу Закона о задругарству и тек усвојеном Закону о ракијама, Ипард програмима у области руралног развоја које се суфинансирају средствима Европске уније.