На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Бор за 2022 годину („Службени лист града Бора”, број 23/2022) и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (”Службени лист града Бора“ број 44/2021), Градска управа града Бора расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ – ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

Захтеви се подносе у згради Градске управе града Бора – Одељењу за привредне и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора од дана објављивања јавног позива до 09.12.2022 године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ - ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

ОБРАЗАЦ - ЗАХТЕВ В.О.ГОВЕДА