Објавање конкурса везаних за пољопривреду

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА ГОВЕДА И СВИЊА

Јавни позив

за подношење захтева за субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња

у 2024. години

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину (,,Службени лист Града Бора“, број 9/2024), и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину, („Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора објављује

Позивају се сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, чиЈе Је седиште_ на територији Града Бора и чија се грла (говеда и свиње) узгајају на територији Града Бора, која су користила ветеринарске услуге по основу:
– вештачког осемењавања говеда од 01.07.2023. године (за грла за која нису остварили субвенцију у претходној години), да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
– вештачког осемењавања свиња од О 1.10.2023. године, да поднесу захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање).
Захтеви се подносе у згради Градске управе града Бора преко писарнице од О 1.04.2024. до 06.12.2024. године.

ПРЕУЗЕТИ:

Јавни позив за субвенционисање вештачког осемењавања говеда и свиња

Образац захтева за субвенционисање вештачког осемењавања говеда

Образац захтева за субвенционисање вештачког осемењавања свиња

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-33. Конкурс куповина нових машина за ђубрење земљишта

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023 и 47/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022, 23/2023, 34/2023 и 46/2023), Градска управа града Бора расписује тридесет трећи јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-33. Конкурс куповина нових машина за ђубрење земљишта

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс куповина нових машина за ђубрење земљишта

Образац- машине за ђубрење земљишта

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-Конкурс за куповину нове опреме у пчеларству

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023 и 47/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022, 23/2023, 34/2023 и 46/2023), Градска управа града Бора расписује тридесет и други јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-32. Конкурс за куповину нове опреме у пчеларству

 

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за куповину нове опреме у пчеларству

Oбразац – опрема у пчеларству

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-31. Конкурс – прскалице

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023 и 47/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022, 23/2023, 34/2023 и 46/2023), Градска управа града Бора расписује тридесети први јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-31. Конкурс – прскалице

 

ПРЕУЗМИТЕ:

31. Конкурс – прскалице

Образац-Прскалице за прихрану и заштиту биља

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-30. Конкурс – пластеници

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2023. годину („Службени лист Града Бора, број 15 /2023 и 47/2023), и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (‘’Службени лист града Бора” број 43/2022, 23/2023, 34/2023 и 46/2023), Градска управа града Бора расписује тридесети јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ-30. Конкурс – пластеници

 

ПРЕУЗМИТЕ:

30. Конкурс – Пластеници

Образац-Опрема за пластенике