На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину (“Службени лист Града Бора”, број 23/2022) и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (“Службени лист града Бора” број 44/2021) Градска управа града Бора расписује први јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ- СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА

 

Подстицајна средства користе се за куповину машина за убирање односно скидање усева у укупном износу до 4.500.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ- СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА

ОБРАЗАЦ - СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА