Набавка -ХТЗ опрема – безбедност на раду број набавке  2 (Рб.ну.2/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ПРЕДМЕТ -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Набавка – Остале услуге штампања службених легитимација за Одељење за инспекцијске послове Градске управе Бор – број набавке: НН ГУ 28/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуга – Услуга дневног боравка – Ознака и назив из Општег речника набавке (CPV): 85312000-9-услуге социјалне заштите без смештаја – број набавке 7 (Рб.ну.7/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге – Услуге израде три грба града Бора (мали, средњи и велики) у векторском формату – број набавке: НН ГВ 1/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге информисања јавности- за пројекат „Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање социјалне укључености и борбе против дискриминације“ –  Рб.ну. 41/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара – Новогодишњи пакетићи за децу из социјално угрожених породица – број набавке: НН ГУ 3/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара – Рачунарска опрема – брзи скенер, кроз реализацију индиректних трошкова, одобрених у буџету пројекта „Приступ развоју ромске деце у раном узрасту уз побољшање социјалне укључености и борбу против дискриминације“ – Рб.нд. 49/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Остале услуге штампања- за Пројекат „Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање социјалне укључености и борбе против дискриминације“ – Рб. Н.У. 38

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Репрезентација (израда честитке, фотографије, визит карте, роковници, фото албуми, хемијске, упаљачи, календари и сл.) – број набавке: НН ГУ 3-У/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара  – Поклони – број набавке: НН ГУ 2-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге испитивања услова радне околине – број набавке 63 (Рб.ну.63/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге  – Услуге прегледа и испитивања електричних инсталација-број набавке 61 (Рб.ну.61/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге – Услуге прегледа и испитивања громобранске  инсталацијеброј набавке 62 (Рб.ну.62/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге -Aжурирање листи пословних процеса у 2020.години за сваког непосредног извршиоца и Стратегија за управљање ризицима по сваком органзационом делу Градске управе набавка број НН ГУ 45/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара – Репрезентација (честитке, фотографије,визит карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари, и сл.)- број набавке НН СГ 1-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара  -Поклони – број набавке: НН СГ 2-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка- Радови на текућем одржавању плафона вишенаменске сале у Дому културе  МЗ“Горњане“број набавке радова 34 (Рб.нр.34/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка -Набавка огрева за социјално угрожене породице избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настаљена на територији града број набавке 59(Рб.нд.59/2020)

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка услуге – Aжурирање листи пословних процеса у 2019.години за сваког непосредног извршиоца и Стратегија за управљање ризицима по сваком органзационом делу – НН ГУ 45/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Набавка услуге -Услуге систематског прегледа за 3 запослена лица: 2 возача и 1 домара – број набавка  – НН ГУ 60/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Канцеларијски материјал – подршка раду извршних органа власти и скупштине – број набавке: НН СГ 1/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка -Вулканизерски радови и  прање службених возила -НН ГУ 56/2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка услуге  – Услуга изнајмљивања и сервисирања једног мобилног тоалета на период од 90 дана – број набавке: НН ГУ 58/2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка услуге Услуга система за интегрисано упрвљање ванредним ситуацијама (DRIS)– број набавке: 55 У-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност-ПП апарати – број набавке: НН ГУ 17-У/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка хидрантских ормана и редуцир спојки за објекат вртића у Новом градском центру – број набавки: 54-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – НН ГУ 7-Д/2020-1 –  Mатеријали за угоститељство

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА Партија 1 Храна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА партија 2 Пиће

Набавка – Два монтажна контејнера за прихват и збрињавање грађана који чекају испред опште болнице и ковид амбуланте-НН ГУ 57/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка –  Репрезентација и поклони – НН ГГ 1-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ПОКЛОНИ 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Набавке добара –  Топловодног котла за амбуланту у Злоту -број набавке : 53-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка Алат и ситан инвентар – бесконтактни топломер- број набавке: НН ГУ 11-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Печати, штамбиљи и сл. – број набавке: НН ГУ 10-Д/2020-3

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка услуге – Угоститељске услуге – услуге ресторана и услуге послуживања храном, услуге послуживања пића и напитака- број набавке: НН ГГ 8/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Гуме за службена возила – (10 комада) – број набавке: НН ГУ 36-Д/2020–2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Остале услуге штампања – Гравирање АЛУ табле, налепнице за 7 службених возила и штампање бонова за потребе народне кухиње 700 комада – број набавке: НН ГУ 28/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Oгревно дрво за потребе сеоских месних канцеларија – број набавке: НН ГУ 1-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге израде акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у Градској управи града Бора – број набавке: НН ГУ 50/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка добара – Систем за електронско школско звоно – за Пројекат „Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање социјалне укључености и борбе против дискриминације“ – број набавке: 52

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

Јавна набавка – на енглеском језику – за набавку добара – Пројектор, рачунарска опрема (лап топ) и опрема за образовање за Пројекат „Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање социјалне укључености и борбе против дискриминације“, подељено у три партије – број набавке: 37/2020

Партија 1: Пројектор
Партија 2: Рачунарска опрема (лап топ)
Партија 3: Опрема за образовање (интерактивна табла), по правилима ЕУ.

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (на енглеском језику)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

Набавка – Стручне услуге“Како стимулисати развој детета на прави начин“ – број набавке: НН ГУ 37-У/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Извештај о затеченом стању за потребе озакоњења објекта за спорт и физичку културу у Злоту, бр парцеле 2317 КО Злот  – број набавке: НН ГУ 26-У/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – „Web hosting“ – закуп домена bor.rs – број набавке: НН ГУ 22-У/2020-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге израде енергетског пасоша за просторије вртића у Новом градском центру – број набавке: 51

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуга лични пратилац – број набавке: 9

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Заставе, грбови (републичке и градске) – број набавке: НН ГУ 9-Д/2020-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Остале услуге штампања – број набавке: НН ГУ 28/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге персоналних асистената – број набавке: 10

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Текуће поправке и одржавање жичара – број набавке: НН ГУ 16/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Јавна набавка – на енглеском језику – за набавку добара – Пројектор, рачунарска опрема (лап топ) и опрема за образовање за Пројекат „Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање социјалне укључености и борбе против дискриминиације, подељено у три партије – број набавке: 37 – поновљени поступак

Партија 1: Пројектор
Партија 2: Рачунарска опрема (лап топ)
Партија 3: Опрема за образовање, по правилима ЕУ.

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАЉАЊЕ ПОНУДА (на енглеском језику)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Набавка завеса – број набавке : НН ГУ 22-Д/2020-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде (кваке, браве, и сл.,умиваоници, бојлери и сл..) – број набавке: НН ГУ 18-Д/2020-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Остале услуге и материјали за тек. поправке и одржавање зграда (сијалице, флуоцеви,  стартери, продужне кабле и др..) – број набавке: НН ГУ 17-Д/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Контрола ПП апарата и остале услуге – број набавке: НН ГУ 23-У/2020-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Набавка :   НН ГУ 34/2020 – Радови на текућем одржавању плафона вишенаменске сале у Дому културе МЗ Горњане

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Набавка :  НН ГУ 19-Д/2020 – Књиге за награђивање ученика

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка :  НН ГГ 1/2020 – Угоститељске услуге дан града 3. октобар  услуге ресторана и услуге послуживања храном, услуге послуживања пића и напитака

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – НН ГУ 19-У/2020 –  Услуге укоричења

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Јавна набавка – на енглеском језику – за набавку добара – Пројектор, рачунарска опрема (лап топ) и опрема за образовање за Пројекат „Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање социјалне укључености и борбе против дискриминиације, подељено у три партије – број набавке: 37.

Партија 1: Пројектор
Партија 2: Рачунарска опрема (лап топ)
Партија 3: Опрема за образовање, по правилима ЕУ.

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Набавка – Услугe штампања билтена поводом дана града – НН ГГ 3/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге вештачења у области пољопривреде – НН ГУ 42/2020 – Поновљени поступак

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – Лазарева пећина – број набавке: НН ГУ 31/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге исељавања бесправно усељених лица – број набавке: НН ГУ 23/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Уградна опрема – Клима уређај са уградњом – број набавке: НН ГУ 12-Д/2020-2

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Набавка – Услуге вештачења у области пољопривреде – број набавке: НН ГУ 42/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Набавка – Услуге исељавања бесправно усељених лица – број набавке: НН ГУ 23/2020

Прилог:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге – Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор (са стратешком проценом утицаја) – ЈН ГУ 60-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Организовање студијских путовања, посета сајмовима и другим манифестацијама из области пољопривреде – ЈН ГУ 49-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка– Усаглашавање пројектно техничке документације за изградњу пута ДРБ-Појате (550 м) – oтворени поступак јавне набавке редни број: ЈН ГУ 46 – У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка у отвореном поступку – Набавка услуга – Израда Пројектно техничке документације за изградњу путa Бор 2 – Бањско поље – ЈН ГУ 30-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – Израда Пројектно техничке документације за изградњу моста на путу Бор 2 – Бањско поље – ЈН ГУ 29-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Грађевински материјал – намењен побољшавању услова становања избеглица – ЈН ГУ 17-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка добара – Пакети за ђаке прваке (школска опрема и прибор) – ЈН ГУ 20-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Jавнa набавкa мале вредности  – Набавка   услуга – Унапређење културних, спортских и других садржаја за младе у склопу Недеље младих (организација манифестације Борско омладинско лето, организовање међународног дана младих – низ  догађаја у склопу манифестације) – ЈН ГУ 23- У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности  – набавка   услуга – Подршка различитим културним, едукативним, музичким и спортским догађајима ( активности подршке организовања и реализовања различитих културних, едукативних, музичких и спортских догађаја ) – ЈН ГУ 24- У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – Крпљење ударних рупа на територији града Бора (на градским и сеоским путевима) – ЈН ГУ 1а-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности- Набавка противградних ракета – ЈН  ГУ 25-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Израда летњиковца и његова монтажа на видиковцу кањона код Лазареве пећине – ЈН ГУ 29-Р/2020 – поновљени поступак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Одржавање заливног система на територији града Бора – ЈН ГУ 66-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – Извођење радова на енергетској ефикасности вртића Црвенкапа (хидроизолација крова,уређење фасаде) – ЈН ГУ 45-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Објављивање тендера и информативних огласа у локалном гласилу – ЈН ГУ 35-У/2020

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Објављивање и оглашавање у електронским медијима – ЈН ГУ 8-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Реконструкција ограде и постављање панелне ограде – ЈН ГУ 46-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга информисања јавности емисије о раду органа – ЈН ГГ 1 -У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара – заштитне маске као мера превентиве у заштити од ширења корона вируса – ЈН ГУ 37 -Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa  ЈН ГУ 1-Д-2020 – Потрошни материјал за потребе Градске управе града Бора (тонери, кертриџи, рибони и сл.за штампаче и фотокопир апарате у Градској управи града Бора)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Радови на текућем одржавању вишенаменске сале у Дому културе МЗ Горњане ЈН ГУ 30-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa услуга медијске услуге радија и телевизије – Пренос седница Скупштине на телевизији и радију  – број јавне набавке – ЈН СГ  1- У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавке редни број : ЈН ГУ 35- Д/2020  – Набавка аутомобила за поливалентну патронажу –

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности Израда летњиковца и његова монтажа на видиковцу кањона код Лазареве пећине – ЈН ГУ 29-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa у отвореном поступку – набавка добара Уџбеници од првог до четрвртог разреда основних школа број  јавне набавке – ЈН ГУ 16-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Радови на текућем одржавању крова објекта  МЗ „Доња Бела Река“- ЈН ГУ 31-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa у oтвореном поступку јавне набавке – редни број: ЈН ГУ 12 -У /2020 – Мониторинг пијаће воде са јавних чесми на територији града Бора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз број  јавне набавке ЈН ГУ 4-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – Услуге уклањања нелегалних објеката (мањих монтажних, помоћних и других грађевинских објеката и шкољки аутомобила), ЈН ГУ 61-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку јавне набавке услуга Мониторинг квалитета ваздуха ЈН ГУ 54-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка мале вредности – набавка услуге ревизије за пројекат 1301-05 број јавне набавке – ЈН ГУ 77-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – Набавка водоводних цеви за реконструкцију водоводне мреже у улици Моше Пијаде у Бору, ЈН ГУ 36-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОБАВЕШТЕЊЕ  ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Услуге на одржавању програма за потребе ГУ Бор – које је користило Одељење за планирање и развој – ЈН ГУ 4-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности Објаве огласа, конкурса и слично у штампаним медијима на територији РС број  јавне набавке ЈН ГУ 10-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – набавка услуге Израда пројеката парцелације и препарцелације број јавне набавке – ЈН ГУ 45-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – број јавне набавке – ЈН ГУ 81-У/2020, Услуге вештачења и процене вредности непокретности, oбликовано у четири партије и то:

Партија 1: Услуге вештачења у области грађевинарства

Партија 2: Услуге процене вредности непокретности у области грађевинарства

Партија 3: Услуге вештачења у области пољопривреде

Партија 4: Услуге вештачења у области шумарства

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Партија 3 и Партија 4

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Партија 3 и Партија 4

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Партија 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 4

 

Jaвнa набавкa – набавка услуге Геодетске услуге, број јавне набавке – ЈН ГУ 5-У/2020 oбликовано у три партије и то:

Партија    1: Геодетске услуге – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Партија 2: Геодетске услуге – Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова

Партија    3: Геодетске услуге – Услуге геометара – обележавање, препарцелација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

Jавнa набавкa – Набавка и уградња опреме и средстава за противпожарну заштиту у вртићу у НГЦ-у, ЈН ГУ 33-Д/2020 поновљени поступак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Field laboratories for examination of the quality of water and soils

Our ref: РД-02-29-99/29.05.2019-PP2-T04

INVITATION TO TENDER FOR Cleaning of landfills

Date of launching: 15.04.2020

Instructions to tenderers and contract notice

Draft contract agreement and special conditions with annexes

Other information

Tender submission form and declaration of honour on exclusion and selection criteria

Jавнa набавкa мале вредности – број јавне набавке – ЈН ГУ 81-У/2020 – Услуге вештачења и процене вредности непокретности, oбликовано у четири партије и то:

Партија 1: Услуге вештачења у области грађевинарства

Партија 2: Услуге процене вредности непокретности у области грађевинарства

Партија 3: Услуге вештачења у области пољопривреде

Партија 4: Услуге вештачења у области шумарства

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈН ГУ 32-Д/2020 – Компјутерски софтвер за Пројекат Unops-Swiss PRO програм донације на веб порталу „Мој предмет“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – електро радови, ЈН ГУ 18-У/2020 – Поновљени поступак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – редни број- ЈН ГГ 2-У /2020 Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију) , подељено у две партије:

партија 1) Репрезентација (угоститељске услуге)  и

партија 2) Смештај гостију

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

Јавна набавка – ЈН ГУ 17-У/2020 – Специјализоване услуге стручног надзора – нискоградња

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 31-Д/2020 – Рачунарска опрема за Пројекат Unops-Swiss PRO програм донације на веб порталу „Мој предмет“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 14-Р/2020 – радови на текућем одржавању санитарног чвора и крова у ОШ «Станоје Миљковић» Брестовац, подручно одељење у Шарбановцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – услуга одржавања рачуновоственог софтвера –  редни број јавне набавке: ЈН ГУ 2-У /2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗУП

Jавнa набавкa – Грађевински материјал за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ГУ 18-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa –  Израда прoјеката парцелације и препарцелације број јавне набавке – ЈН ГУ 45-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 55-У/2020 – Мониторинг воде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – услуге одржавања Информационог система локалне пореске администрације ( ИС ЛПА)  – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 3-У /2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 22-Д/2020 – Електронска опрема (звучници са држачима, миксета, микрофон)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – услуге број јавне набавке – ЈН ГУ 5-У/2020 Геодетске услуге, oбликовано у три партије и то:

Партија    1: Геодетске услуге – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Партија 2: Геодетске услуге – Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова

Партија    3: Геодетске услуге – Услуге геометара – обележавање, препарцелација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa мале вредности – Завршни занатски радови у вртићу у НГЦ-у – ЈН ГУ 44-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка и уградња опреме и средстава за противпожарну заштиту у вртићу у НГЦ-у – ЈН ГУ 33-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 79- У/2020 – израда Студије оправданости каналисање и пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке-

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 25-Р/2020 – Радови на текућем одржавању крова МЗ Слатина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 47-У/2020 – Услуге штампања за Пројекат 1301-05

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Услуга одржавања информационог система ( програм Хермес кадровска евиденција) – ЈН ГУ 28-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 13-Д/2020 Набавка клупа за седење  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе  за редовне потребе  и усавршавање  запослених за 2020. годину разврстано у  четири партије (редни број јавне набавке : ЈН ГУ 3-Д /2020)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Параграф

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗУП

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – хидроградња, ЈН ГУ 19-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – електро радови, ЈН ГУ 18-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – нискоградња, ЈН ГУ 17-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa редни број : ЈНГУ15-У/2020 – Услуга одржавања информационог система ( програм Хермес – писарница са органима решавања)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 7-Д/2020 – Бензин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 4-Р/2020 Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – За услуге – Студија стања система даљинског грејања у Бору са анализом изводљивости пројеката замене енергената, ЈН ГУ 50-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку,  редни број: ЈН ГУ 51 – У/2020 – услуга израде Пројектно техничке документације за добијање потребних дозвола за изградњу две нове Топлане у Бору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНA И ДОПУНA  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка радова у отвореном поступку – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 2-Р/2020 – Текуће поправке и одржавање путне мреже, по партијама

Партија 1)  Редовно одржавање семафора

 Партија 2)  Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима

 Партија 3)  Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским путевима

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

Јавна набавка мале вредности – Адаптација и реконструкција дечијег одмаралишта „Савача“ Бор – додатни радови број  јавне набавке – ЈН ГУ 43-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности редни број :  ЈН ГГ 1-Д/2020 – Материјал за угоститељство, обликовано у две партије

Партија 1 Храна

Партија 2 Пића

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија2

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 23- Д/2020 – Набавка опрема за образовање –

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор (са стратешком проценом утицаја) број  јавне набавке – ЈН ГУ 60-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Jавнa набавкa – Електрична енергија – јавна расвета – ЈН ГУ 11-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Постављање ограде код вртића у Новом градском центру, ЈН ГУ 42-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Замена паркета у Малој дворани Установе спортски центар „Бор“ Бор, ЈН ГУ 21-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – број јавне набавке ЈН ГУ 33-У/2020 – Услуге обављања послова координатора Канцеларије за младе, обликовамо у две партије:

Партија 1 Координатор Канцеларије за младе

Партија 2 Координатор клуба Канцеларије за младе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa мале вредности – набавка услуге осигурања возила – редни број  јавне набавке -ЈН ГУ 1-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

Jавнa набавкa мале вредности – Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци ( ред.бр. ЈН ГУ  32- У/2020)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 31-У/2020 – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у осам партија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија8

Јавна набавка – ЈН ГУ 1б-Р/2020 – Одржавање бетонских стаза и степеништа

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 22-Р/2020 – Инвестиционо одржавање тротоара и паркинга у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка – ЈН ГУ 17-Р/2020 – Асфалтирање улица и путева у селима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 16-Р/2020 – Радови – Асфалтирање улица у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Јавна набавка – ЈН ГУ 38-Р/2020 – Завршетак електро радова на Савачи по пројекту

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

PROJECT – Field laboratories for examination of the quality of water and soils
TENDER TITLE – Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079
Reference number CB007.2.32.079-T03
Date of launching: 23.01.2020

T04 Bor Cleaning of landfills

T03 Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079

Corrigendum 1 City of Bor

Questions and answers

Minutes from the Site Visit