У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“ Град Бор био је учесник дводневне онлајн радионице на тему израде алата за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарне анализе модела будућег извештавања ка Националном регистру инвестиционих локација. Ово је прва у низу обука у оквиру пројекта са циљем заједничког договора учесника пројекта у вези са будућим алатом за прикупљање података по коме ће извештавати ка Националном регистру инвестиционих локација.

Полазницима обуке представљене су функционалности Алата за прикупљање података, а обука се односила на теоријску основу, упознавање са радним окружењем и заједничко попуњавање и дефинисање питања у упитнику. Након обуке, кроз интерактивну дискусију, дати су корисни коментари на иницијални модел извештавања.

Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компоненте пројекта) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).

Град Бор је, заједно са још десет градова и општина из Србије, учесник овог пројекта који има за циљ стварање услова за побољшан локални економски развој кроз повећање видљивости индустријских зона у Србији за потребе потенцијалних инвеститора. Пројекат се спроводи уз подршку Краљевине Шведске.