Усвојен правилник за лечење малолетне деце

Након што су одборници Скупштине града усвојили одлуку о финансијској подршци за лечење малолетне деце усвојен је и правилник којим  су дефинисани критеријуми, поступак за остваривање права, услови и документација коју је потребно доставити.

Подносиоци захтева, у складу  са законом, могу да се изјасне да потребну, неопходну документацију може прибавити Градска управа. Kомисију из редова стручњака лекара специјалиста педијатрије, Центра за социјални рад и РФЗО филијале у Бору формира градоначелник. Kрајњу одлуку на основу мишљења комисије доноси градоначелник решењем  у року од 30 дана од дана подношења захтева. Захтеви се решавају по редоследу достављања и решење  је коначно,  а против њега се може водити само управни спор. Средства за реализацију биће предвиђена самим буџетом града Бора, али је дата могућност  правним и физичким  лицима да могу уплатити средства на текући рачун. Могућност да се ово право оствари је једном годишње, али уколико постоји потреба, помоћ може бити исплаћена и више пута посебним решењем градоначелника. Редослед може бити промењен уколико је дете  животно угрожено и у том случају има приоритет у односу на осталу децу.

Средства се морају користити строго наменски, а након комплетне процедуре лечења подносиоци захтева су у обавези да Одељењу за финансије и јавне набавке доставе комплет документацију надлежне здравствене установе за правдање средстава и рачуне да су средства наменски утрошена.

Права имају деца до 18 година, уз захтев родитеља, стараоца, хранитеља или усвојитеља,  уколико имају пребивалиште на  територији града Бора годину дана пре подношења захтева, а прва имају и интерно расељена лица која су имала боравиште на територији града најмање 12 месеци.

Средства се могу користити за шира права него што су предвиђена фондом здравства,  а то су за лечење, постављање дијагнозе, операцију, набавку помагала, лечење у иностранству, путне трошкове, као и за лечење у установама у Србији уз довођење стручњака из иностранства.

 

 

 

Комисија за процену штете и даље на терену: Из локалне самоуправе апелују на грађанство да имају одговорнији приступ према животној средини

Након поплава које су нанеле велику штету у Борским селима, Град Бор оформио је пет стручних комисија за процену настале штете. У протекла три дана, комисија је свакодневно на терену. По пријави, до сада обиђено је преко 150 домаћинстава. На основу поднетог извештаја, највећа штета нанета је баштама, њивама и усевима.

У селу Кривељ, бујична вода однела је све усеве који су се налазили у долини реке али и објекте који су се налазили на путу локалних потока. Највећу штету претрпело је село Доња Бела Река. Од поднетих 26 пријава, комисија је за сада обишла 20 домаћинстава. У неколико домаћинстава поплављени су стамбени и помоћни објекти као и баште које су се налазиле дуж водотокова.

На основу поднетих извештаја комисије у неким селима штета је велика али у 90 одсто случајева штета је мањег обима. Тренутно смо у фази обраде свих записника, након чега ћемо почети са исплатом помоћи као што смо и обећали. Такође, ребалансом буџета који је у току биће издвојена новчана средства у износу од 100 милиона динара за санацију путева, копања канала, изградњу водопропуста као и за снацију водотокова. Тај уговор ће се реализовати до краја септембра месеца и пробаћемо да током лета све путне правце доведемо у првобитно стање“, истакао је Никола Марић, помоћник градоначелника.

Иако мештани не памте оволику количину падавина која је изазвала поплаву оваквих размера, након повлачења воде у своја корита обале река су дале праву слику и одговор зашто се то десило. Затекли смо обале пуне смећа, од машине за прање веша, шкољки аутомобила, старих јоргана и ћебића до огромних количина пластичних кеса.

Из локалне самоуправе апелују на грађане да се одговорније понашају према животној околни и да ђубре бацају у за то предвиђене канте или контејнере како не би у будуће били сведоци оваквих немилих догађаја. Такође, напомињу да се тренутно неће спроводити репресивне мере али уколико апел не буде дао резултат инспекција ће бити принуђена да има другачији приступ на терену.

Апелуј се на све суграђане позивамо на одговорнији приступ ка животној средини. Имали смо случајеве у одређеним селима где су изграђени објекти у водотоковима. Молба је да се мало одговорније понашамо. У Доњој Белој Реци када се вода повукла имамо ненормалну количину свећа на обалама реке, од машине за прање веша, шкољке аутомобила, старих јоргана и ћебића, кесе. Апелује се да не бацамо ђубре у реке већ за то предвиђене корпе или контејнере. Тренутно нећемо имати неке репресивне мере ово је само апел а ако се не буде видела та одговорност, инспекција ће морати на терену да има мало другачији приступ на терену.