Град Бор обухваћен је пројектом „Чиста Србија“, почетак радова у другој половини године

Град Бор обухваћен је пројектом „Чиста Србија“ који подразумева изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, канализациону мрежу и пумпне станице.

Тим поводом, у сали Градске управе одржан је састанак са представницима ЦРБЦ Србија (China Road and Bridge Corporation) и Зијин копер (Zijin copper).

Пројекат ће се изводити у две фазе. Прва фаза предвиђа изградњу нове канализационе мреже у дужини од 50 километара и изградњу постројења за прераду фекалне воде. У другој фази је предвиђена изградња 10 километара канализационе мреже и фабрика за прераду фекалних вода. Друга фаза, такође подразумева и сарадњу са компанијом „Зијин копер“ (Zijin copper)  која ће у овом пројекту учествовати у делу преузимања прерађене фекалне воде за индустријске потребе како се за потребе производње не би угрозила изворишта чисте пијаће воде“, истакао је Срећко Здравковић члан Градског већа.

Предвиђено је да радови почну до краја јесени а рок за завршетак радова, по пројекту, је 2025 година.

Вредност пројекта је 80 милиона евра.

Град Бор обухваћен пројектом „Чиста Србија“, ускоро изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

Град Бор сврстао се међу 77 градова и општина који су обухваћени пројектом „Чиста Србија“ а подразумева изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, канализациону мрежу и пумпне станице.

У сали Градске управе одржана је презентација последње фазе пројекта на којој је представљено неколико идејних решења како би се приступило реализацији која је планирана за крај августа почетак септембра.

Пројекат је подељен у пет целина и планом је предвиђено да се у наредне три године изгради 72 километра канализационе мреже. Почетак радова, по пројекту, кренуће од Месне заједнице „Напредак“.