На 121. седници Градског већа у Бору, већници су усвојили одлуку о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панеле за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Бора.

У зависности од понуђених услова, грађани ће имати могућност да се одлуче за једну од 12 компанија са којима је град Бор склопио уговор. Рок за пријаву је 21 дан, а максималан износ субвенције коју грађани могу да добију је 70 хиљада динара по киловату а суфинансира се највише шест киловата постављених панела, односно до 420 хиљада динара по домаћинству. Укупан износ субвенција је десет милиона динара, од којих је град Бор обезбедио пет милиона, а исто толико обезбедило је Министарство енергетике.

Право учешћа на конкурсу имаће домаћинства чији је подносилац захтева власник објекта или особа која је пријављена на адреси а има сагласност власника домаћинства. Други услов је да је објекат прикључен на електродистрибутивни систем и да је износ потрошене елктричне енергије, на рачуну за предходни месец, већи од 30. kWh. Уколико у стамбеном објекту постоји више од једног бројила неопходна је сагласност свих лица која су власници бројила„, истиче Игор Јанковић, члан Градског већа.

Јанковић додаје да пријавни образац треба да садржи доказ о изградњи објекта пре доношења одлуке о самој изградњи, затим потврду о добијеној грађевинској дозволи кроз редован поступак обезбеђивања дозволе. Такође неопходно је да грађани приложе и доказ о добијеној дозволи из поступка легализације, решење о озакоњењу или доказ да је започет сам процес легализације. Уз образац потребна је фотокопија личне карте за све укућане који су пријављени на адреси док је за малолетна лица довољна копија здравствене књижице. Уз овај позив грађани ће морати да доставе и профактуру једне од компанија која се налази на листи а са којима је град Бор потписао уговор о пословно техничкој сарадњи за уградњу соларних панела.

По подношењу документације, комисија ће изаћи на терен и обићи ће пријављене кандидате и на основу постављених критеријума формирати ранг листу, а субвенције ће добити најбоље рангирани.

Конкурс ће бити постављен на званичном сајту Града Бора, а све потребне информације грађани ће моћи да добију и у Градској управи.

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Бора за 2022. годину