Рок за подношење пријава за Јавни конкурс је продужен  до 24. мај.2022. године.

 

На основу Одлуке Градског већа града Бора о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије број 401-333/2022IV од 18. априла 2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист града Бора “ број 34/21), града Бора.

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Бора за 2022. годину

 

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Бора за 2022. годину

ПРИЛОГ 1- Пријавни образац и образац о стању породичних кућа за пријаву мере уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама

Прилог 2- Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте града Бора

Прилог 3 -Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе

Прилог 4-Општи услови и брошура

Прилог 5 - Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“.

Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом

Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем

Прилог 8 - Изјава да Град може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву

Прилог 9: Изјава о сагласности власника

Правилник о суфинисарању енергетске санације породницних куца путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

ИЗМЕНА ЈАВНОГ КОНКУРСА

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА -ГРАЂАНА

РЕВИДИРАНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ГРАЂАНА

КОНАЧНА ЛИСТА КРАЊИХ КОРИСНИКА ГРАЂАНА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА - ГРАЂАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ - УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА