Са представницима чешких компанија “ПРОВОД – Инженýрскá сполечност” и “ЕУТИТ с.р.о” (“PROVOD – Inženýrská společnost” и “EUTIT s.r.o”), као водећим компанијама које се баве постројењима за третман воде, градоначелник Бора Александар Миликић разговарао је о изради пројекта за изградњу фабрике за пречишћавање отпадних атмосферских и канализационих вода.

“Урадићемо читав низ канализационо-црпних станица и када све то будемо завршили имаћемо прву фазу за прераду отпадних вода. У првој фази пројекта предвиђена је и реконструкција колектора, а друга фаза обухватаће хемијску прераду отпадних вода која подразумева прави начин на који ће се третирати отпадне воде, а који је прописан правилима ЕУ.”, рекао је Миликић.

Договорено је да ће се радиће истражни радови и студија изводљивости, геотехнички и други елаборати.

“Овде говоримо о капиталном, дугорочном и изузетно важном пројекту за Град Бор. Овај капитални пројекат изводиће се по најсавременијим стандардима и од изузетног је значаја јер је то питање животне средине и бољег квалитета живота наших грађана.”, додао је градоначелник Бора.


 

Како је речено на састанку, главни циљ овог пројекта је побољшање квалитета воде, али и да се реши питање отпадних канализационих и индустријских вода које се сливају у Борску реку.