Дугорочно решење проблема отпадних вода

Са представницима чешких компанија „ПРОВОД – Инженýрскá сполечност“ и „ЕУТИТ с.р.о“ („PROVOD – Inženýrská společnost“ и „EUTIT s.r.o“), као водећим компанијама које се баве постројењима за третман воде, градоначелник Бора Александар Миликић разговарао је о изради пројекта за изградњу фабрике за пречишћавање отпадних атмосферских и канализационих вода.

„Урадићемо читав низ канализационо-црпних станица и када све то будемо завршили имаћемо прву фазу за прераду отпадних вода. У првој фази пројекта предвиђена је и реконструкција колектора, а друга фаза обухватаће хемијску прераду отпадних вода која подразумева прави начин на који ће се третирати отпадне воде, а који је прописан правилима ЕУ.“, рекао је Миликић.

(више…)