Град Бор, већ пет година за редом, спроводи мере локалног акционог плана запошљавања. Ове године за те намене  из градског буџета је издвојено 38 милиона динара.

У току је јавни позив за стручну праксу, самозапошљавање и ново запошљавање.

Право на самозапошљавање имају сва лица која су пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају сертификате о завршеној обуци за израду бизнис плана. Јавни позив за самозапошљавање биће отворен до 18. августа, истакла је Тамара Пауновић, члан Градског већа.

Јавни позив за ново запошљавање намењен је приватним предузетницима како би упослили теже запослива лица и то особе старије од 50, или млађе од 30 година старости, лица која се налазе на евиденцији НСЗ дуже од дванаест месеци, са инвалидитетом, лица ромске националне мањине, самохране родитеље, као и лица из социјално угрожених породица“, нагласила Пауновић.

Будући предузетници за покретање сопственог бизниса, као и предузетници  за нова запошљавања добиће средства од 300 хиљада динара.

За стручну праксу моћи ће да се пријаве лица са завршеном средњом школом (трећи и четврти степен стручне спреме), а праксу ће обављати шест месеци. За лица са завршеном вишом школом пракса ће трајати 9 месеци, док ће високо образована лица са седмим степеном стручне спреме, праксу обављати 12 месеци. Износ надокнаде за обављање стручне праксе је од 22 до 27 хиљада динара. Јавни позив је отворен до 8. августа“, додала је Пауновић .

Сву потребну документацију заинтересована лица могу преузети на сајту НСЗ и града Бора или лично у просторијама Националне службе за запошљавање.

За самозапошљавање, ново запошљавање и стручну праксу из градског буџета издвојено је 9,9 милиона динара.