Јавна расправа о Одлуци о изради плана детаљне регулације измештања дела железничке пруге Мала Крсна – Бор

У току је јавна расправа о Одлуци о изради плана детаљне регулације измештања дела железничке пруге Мала Крсна –  Бор, у зони јаме Бор. Због експлоатације лежишта, Јама Борска река,  може доћи до угрожавања постојеће железничке пруге односно коридора који има тунелски пролаз на тој деоници, па је из тог разлога неопходно изместити железничку пругу.

Уз сагласност министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре покренута је израда плана детаљне регулације како би се поступак доношења планског документа убрзао.

Тим поводом у Градској управи за данас је планиран округли сто на коме би заинтересовани дали своје предлоге, сугестије или примедбе, међутим нико од грађана, удружења или организација није присуствовао.

Циљ израде је да се створе услови за нормалну експлоатацију лежишта Јама Борска река и за нормално коришћење железничке пруге која спаја Бор са Пожаревцом и даље Београдом. Ради се о деоници која је дугачка 4600 метара а сам план по тој преелиминарној граници требао би да обухвати 32 хектара у катастарским општинама Бор 1 и  Бор 2. И те границе су подложне променама, а то ће се утврдити тек након што буде достављен нацрт планског документа. Морам напоменути да је ово прва у низу јавних расправа и која се односи искључиво на текст одлуке“, нагласила је Драгана Николић, заменик начелника Одељења за урбанизам.

Сви предлози, сугестије и примедбе које заинтересовани могу могу упутити путем емаил-а који је назначен на сајту града Бора, преко писарнице Градске управе или послати поштом, биће размотрене, након чега ће Одлука о изради плана детаљне регулације ићи на скупштинско усвајање.

Када се буде радио план, након усвајања на седници Скупштине, имаћемо рани јавни  увид где поново сви заинтересовани могу доставити своје предлоге, примедбе, сугестије које ће  разматрати  комисија за планове и доставити обрађивачу плана да их имплементира у сам плански документ. Када буде завршен цео план поново ће бити достављен јавности  и то ће бити у трајању 30 дана и то је јавни увид. Током јавног увида може се извршити увид у нацрт плана. Практично већ готов документ опет је подложан променама уколико има смислених и квалитетних примедби које заиста изискују промену планских решења“, додала је Драгана Николић.

Нова траса пруге, на изласку из парка код општине, требала би да заобиђе градско подручје и да се измести северозападно од постојеће трасе.

До сада је било више јавних расправа, али заинтересованих није било.