У току је уређење спортских терена у граду

У току је уређење спортских терена у граду. Првом фазом обухваћена је репарација заштитних ограда око самих игралишта а након тога уследиће постављање подлоге на кошаркашким игралиштима.

Поред подлоге, која задовољава све европске стандарде, вршиће се и замена кошаркашких табли, обруча и мрежа као и постављање голова на свим фудбалским игралиштима.

Радови на уређењу спортских игралишта изводе се у IV Месној заједници, Новом градском центру и насељу Ц16, истиче члан Градског већа Марко Николић и додаје, да је нова подлога доста безбеднија за децу и све оне који користе спортске терене за рекреацију. Направљена је од флексибилне пластике и као таква ће бити деци занимљива. До сада оваква врста подлоге није постављена у граду али с обзиром да задовољава све европске стандарде по питању безбедности корисника планирано је постављање на три игралишта у граду.

За уређење спортских игралишта уложено је више од 3 милиона динара.