У Општини Бор потписан је Међусекторски протокол о сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања, чији су потписници представници свих важних институција, установа и осталих чиниоца директно укључених у ову тему.
„Сви заједно смо одговорни за будућност наше деце и за будућност ове општине. Оваквим протоколима најбитније инстутуције на локалу се укључују у решавање системског проблема младих, омладине и деце. Данас подржавамо предлог у којем ће се знати како би у наредном периоду требало да поступамо са ризичким групама.“ истакао је председник општине Бор Александар Миликић.
Локални Међусекторски протокол о сарадњи на превецији и заштити деце од насиља поред општине Бор потписали су и представници Полицијске управе, Центра за социјални рад, Основног суда, Основног јавног тужилаштва, борских основних и средњих школа, обданишта “Бамби”, Опште болнице, Дома здравља, РТВ Бор и удружења грађана Кокоро.