На одржаној седници Градског већа, трећој по реду, већници су једногласно усвојили предлог закључка о спровођењу јавне расправе о Нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2022 годину.

На дневном реду биле су четири тачке. Већници су већином гласова усвојили предлог правилника о измени правилника у организацији и систематизацији радних места у Градског управи, Правобранилаштву града Бора, стручним службама и посебним организацијама града Бора. Такође, пред већницима нашла се и тачка о именовању Стручног тима за реализацију јавно приватног партнерства без елемената концесије за пројектовање, изградњу и финансирање нове топлане са употребом обновљивих извора енергије. На седници Градског већа једногласно је усвојен предлог о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошене топле воде. Већином гласова усвојен је и предлог решења о задужењу чланова Градског већа града Бора за одређене области.

Буџет града Бора, је од почетка ове године, увећан за 29,15 одсто те сада износи 4,86 милијарди динара. Увећањем буџета, више ће се улагати у инфраструктуру, образовање и здравство али ће се повећати и субвенције јавно комуналним предузећима.

Буџет никад већи, а одлуке никад теже и одговорније. Захваљујући расту привреде увећава се и буџет, истакао је градонаћелник Бора Александар Миликић и додао да на наплату стижу и историјска дуговања јавних предузећа и установа.

За апотекарску установу до сада је плаћено 450 милиона дуга и овим ребалансом издвојено је још 75 милиона динара. На ред је дошло решавање питања електричне енергије за јавна предузећа. Топлана ЕПС-у дугује скоро 2 милијарде динара по основу дуга за угаљ из 2008. и електричну енергију из 2000. године. Водовод дугује близу 450 милиона динара за електричну енергију. Ми смо на састанку са представницима ЕПС-а  договорили да у наредном периоду отпочнемо са отплатом дуга“, истиће Миликић.

Миликић додаје да ЈКП „Водовод“ од прошле године позитивно послује и почео је са отплатом старих дуговања према ЕПС-у. Уз помоћ субвенција олакшаће се рад овог предузећа. Већи проблем представља ЈКП „Топлана“ и једино решење је изградња нове топлане и враћање дугова.

Од почетка године, приход је увећан за 29,15 одсто, на основу пореза на зараде, пореза на  имовину као и накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, тако да буџет сада износи 4,86 милијарди динара.

Највеће увећање је код програма комуналне делатности, рекла је Зорана Гајић, начелница Одељења за финансије и додала да промена није било једино у програму пољопривреде и руралног развоја.

Највеће увећање је код текућих субвенција јавно комуналним предузећима и у односу на првобитну одлуку о буџету има увећање од 184 одсто, односно за 668 милиона динара. Капитална улагања су увећана за 131 милион, односно 10,35 одсто. Планирано је и обнављање опреме и машина за Јавно комунална предузећа „Водовод“ и „3. Октобар“, као и средства за редовно  функционисање директних и индиректних корисника буџета”, рекла је Гајић.

Новина у буџету, додаје Гајић, је милион динара за рад онколошке комисије при здравственом центру Кладово на основу њиховог и захтева Дома здравља у Бору. Увећани су и износи за услуге дневног боравка, персоналног асистента и помоћ у кући за децу са посебним потребама.

Ребалансом буџета увећаће се средства за пројекат израде бетонских и монтажно – демонтажних рампи, као и гусеничаре, платформе и лифт за базен за инвалиде. За активне мере запошљавања биће издвојено додатних два милиона и 400 хиљада динара и 9,9 милиона динара за нову меру самозапошљавања за категорију теже запошљивих лица. У оквиру краткорочног акционог плана за смањење загађења ваздуха планира се набавка опреме и апарата за рад токсиколошке лабораторије у Општој болници у Бору и то у износу од 13 милиона динара.