ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији Града Бора (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Бора. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Бора.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Градска Управа Бор, Моше Пијаде 3, Комисији за реализацију мера енергетске санације.

Документација за Јавни позив може се преузети на линку https://bor.rs/notices/javni-poziv-za-izbor-direktnih-korisnika-privrednih-subjekata-u-sprovodjenju-mera-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-bora/ или лично у просторијама ЈЛС, Градска Управа Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија  број 60.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на

контакт телефон 030-423-255, локал 160
е-mail: projekti@bor.rs