На основу члана 62.Статута града Бора („Службени лист града Бора“ број 3/19 ) и члана 12. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (,,Службени лист града Бора“ бр.29/23),  Градско веће Града Бора на седници одржаној дана  31 августа 2023.  године, донело је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

За учешће директних  корисника ( привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора  за 2023. годину

Расписује се  Јавни позив за учешће директних  корисника ( привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора  за 2023. годину (у даљем тексту: Јавни позив), који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

ПРЕУЗЕТИ:

Одлука о расписивању јавног позива за учешће директних корисника(привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора

Јавни позив за избор директних корисника(привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора

Прилог 1 - Пријава

Прилог 2 - Изјава

Прилог 3 - Информација о потребној техничкој документацији

Прилог 4 - Контролна листа плана за управљање животном средином