На основу члана 62.Статута града Бора („Службени лист града Бора“ број 3/19 ) и члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (,,Службени лист града Бора“ бр. 29/23),  Градско веће града Бора на седници одржаној дана  6 октобра 2023.  године, донело је

OДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

                                        

Расписује се Јавни позив за за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину (у даљем тексту: Јавни позив), који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 31.01.2024. ГОДИНЕ ИЛИ ДО УТРОШКА СРЕДСТАВА

Одлука о измени одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

Јавни позив за за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

Листа привредних субјеката директних корисника на дан - 24.01.2024

Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Прилог 2 - информација о потребној техничкој документацији

Жалбени механизам