Гимназија „Бора Станковић“ у Бору за наредну школску годину има 90 места на два друштвено језичка и један природно математички смер. Очекивања су, у овој образовној установи, да ће три одељења бити попуњена, а у плану је да се у предстојећим годинама поново отвори и четврто.

„Знање које стичу гимназијалци мора да буде функционално. Зато би ученицима требало понудити изборне програме, садржаје који се не уче у редовној настави. На тај начин стичу компетенције за наставак школовања. У пракси се реформа показала као добра“, рекла је Миљана Голубовић, директор гимназије „Бора Станковић“ у Бору.

Борска Гимназија је позната и по великом броју секција, јер осим самог образовања веома је значајан и васпитно образовни рад. Реформе, на које се дуго чека, свакако ће допринети да се Гимназија врати на место које је некада имала и које јој свакако припада.

Гимназија “Бора Станковић” у Бору има 2 смера:

  • Друштвено језички смер
  • Природно математички смер,

a поседује и врхунски наставни кадар.