Машинско-електротехничка школа у Бору има наставни кадар који треба да послужи као пример када је реч о духу, политици и понашању школе у којој предају и одржавају високе стандарде својим квалитетима. То су људи који на један широк начин размишљају о свом граду, а првенствено о деци.

„Желео бих да се захвалим директору Машинско-електротехничке школе и стручном наставном тиму на самом вођењу пројекта Ерасмус плус, а поред свега, на томе што су, уз помоћ града, успели да обезбеде четири велика пројекта, где ће радити на едукацији и побољшању квалитета рада њихових колега кроз међународну размену на нивоу Европске уније, али и омогућити деци да виде како то изгледа у другим земљама. За нас је то врло значајна ствар и ми ћемо, као град, увек стати иза овако великих пројеката који се тичу усавршавања наставног кадра, али ћемо истовремено наставити да побољшавамо и квалитет образовања деце уз обнављање објеката, финансирање развоја саме наставе, а показало се да је град Бор међу првим градовима у Србији када је брига о школском основном и средњем образовању у питању“, изјавио је  градоначелник Бора, Александар Миликић.

Машинско-електротехничка школа у Бору је једина школа у Србији која може да се похвали оволиким бројем пројеката у претходне две године и, како је навео Миликић, од града ће увек имати подршку када је подизање квалитета наставе у питању.