У оквиру пројекта „Промена на боље“ одржан је округли сто у сали општине Бор на тему „Социјална инклузија деце и младих са проблемима у понашању и примена мера из отворене заштите“. На тај начин је обележено отварање новог центра за децу и младе са проблемима у понашању у Бору.

Циљ пројекта је социјална инклузија и смањење сиромаштва деце и младих са проблемима у понашању кроз имплементацију Закона о социјалној заштити и Стратегије развоја социјалне заштите, а реализује се кроз оснаживање ресоцијализације и превенције асоцијалног понашања деце и младих у три дневна боравка, у Бору, Врању и Београду и јачање међусекторске сарадње и ефикасно коришћење ресурса који постоје у локалној заједници у циљу промовисања позитивног развоја деце и младих у ризику.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније, а спроводи га удружење грађана Кокоро из Бора.

Округлом столу присуствовали су и представници локалне самоуправе, Центра за социјални рад, здравства, полицијске управе, основних и средњих школа, који су потом обишли центар за децу и младе отворен у Новом градском центру.