Увођење електронског система за вођење седница, гласање и бројање гласова

Још 2020. године покренута је идеја за убрзање и поједностављење рада седенице Скупштине, али и да њена припрема тече једноставније и да се заврши у што краћем року.  

Покренута идеја је реализована те ће се у будуће материјали за седницу Скупштине слати електронским путем, што је и предвиђено пословником.

Идентификација одборника ће тећи при самом уласку, сваки одборник добиће свој број под којим ће бити у систему електронског вођења седнице скупштине а који ће регистровати јављање одборника и по том реду ће и добијати реч. Обезбеђен је довољан број лаптопова који ће бити уручени одборницима. На мејл адресе ће добијати материјал за седницу и на тај начин ће бити ускраћени за неколико килограма штампаног материјала на који су се одборници жалили. Сигуран сам да ће седнице трајати краће, одборницима ће бити омогућено да се на бржи и једноставнији начин припреме за седницу, да лакше прелистају материјал“, истакао је Драган Жикић, председник Скупштине града Бора.

Жикић додаје, да су пословником о раду Скупштине града Бора предвиђене две могућности, прва је да се одборник јавља са свог места, да коментарише и искористи своје одборничко време са места или ако жели може да изађе за говорницу и учествује у раду седнице. На монитору ће бити приказано време почетка седнице али и регистрација свих присутних одборника. Приликом гласања видеће се резултати, за, против, уздржан и на тај начин ће се убрзати време јер скупштински радник неће морати да пребројава гласове. Затим, предвиђено је и да одборник у току излагања, тј. кад га председавајући прекине, време се зауставља и наставља се онда када га поново укључи, односно да реч да настави дискусију.

За све одборнике планирана је обука како би до наредне седнице Скупштине сви одборници били припремљени за рад.