Осмаци полагали пробни завршни тест из математике

Око 400 ученика осмог разреда свих борских основних школа, данас је полагало пробни завршни тест из математике, док ће тест из матерњег језика и из изборног предмета решавати наредног дана.

Пробни испит помоћи осмацима да провере своје знање али и да се упознају са процедурама полагања завршног испита. Ово је прва генерација ученика која ће уместо комбинованог теста, као трећи тест, полагати један од пет предмета по избору“, истакао је Радиша Петковић, директор ОШ „Бранко Радичевић“.

Према уписном календару, ученици ће завршни испит из српског, односно матерњег језика полагати 21. јуна, из математике 22. јуна, а трећи тест ће решавати 23. јуна. Прелиминарни резултати мале матуре биће објављени 25. јуна, а коначни 28. јуна.