На седници Градског већа, седмој по реду, одлучивало се о 24 тачке дневног реда. На седници Градског већа града Бора усвојен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину који ће бити изнет на наредној седници Скупштине града Бора.

Разлог израде ребаланса буџета је распоред суфицита по завршном рачуну за 2021. годину, као остварени приходи који су већи од планираних за период од 1. јануара до 30. априла текуће године, а углавном порезом на зараде, приходе, имовину и накнадом за коришћење ресурса и резерве минералних сировина.

Нацрт одлуке о буџету био је на јавној расправи до 14. јуна и до тада је пристигао 61. предлог. Од пристиглих  14. је прихваћено, 7. делимично прихваћено, није прихваћено 11. предлога док ће два предлога бити реализована преко већ постојећих уговора, а тичу се асфалтирања у селима, истакла је Зорана Гајић, начелница Одељења за финансије.

Највеће увећање је код комуналне делатности, 807. милиона динара, док је најмање увећање било код енергетске ефикасности, а једини програм који није имао измене је програм пољопривреде и руралног развоја. Субвенције су увећане код ЈКП „Топлана“ и то 300. милиона динара за набавку угља и 200. милиона за исплату старог дуга за струју. За ЈКП „Водовод“ субвенције су увећане за 144. милиона динара ради исплате старог дуга за електричну енергију“, истакла је Гајић.

Сви предлози индиректних корисника, основних и средњих школа, Центра за социјални рад, углавном су прихваћени а односе се на редовоно пословање и функционисање, као и средства која основном одлуком о буџету нису планирана у довољном обиму.

Буџетом је планиран износ од 13 милиона динара за набавку опреме и апарата за рад токсиколошке лабораторије у Општој болници у Бору, као и средства за набавку службеног возила за Дом здравља за потребе кућног лечења. Затим, за радове на водоводу и канализацији у обданишту „Бамби” и изградњу фекалне канализације у Основној школи „Вук Караџић””, додаје Гајић.

Коначну одлуку о овим предлозима имаће одборници на седници локалног парламента.