У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“ у седишту Републичког геодетског завода одржана је друга по реду радионица на којој су представници локалних самоуправа који су учесници пројекта, заједно са члановима имплементационог тима РГЗ-а, одређивали описe алата за прикупљање података.

Радионицу су водили чланови јединице имплементационог тима РГЗ-а. Током дискусије учесници су показали велико интересовање за проблематику публиковања инвестициониих локација.

Чланови имплементационог тима саопштили су да најновијим изменама Закона о планирању и изградњи уведена обавеза формирања регистра инвестиционих локација за сваку јединицу локалне самоуправе.

Град Бор је, заједно са још 10 градова и општина из Србије учесник овог пројекта, који има за циљ стварање услова за побољшан локални економски развој кроз повећање видљивости индустријских зона у Србији за потребе потенцијалних инвеститора. Пројекат се спроводи уз подршку Краљевине Шведске.