На првој седници Општинског већа у новом сазиву, чланови већа усвојили су пет предлога Одлука, од чега две о прихватању суфинансирања пројеката из ИПА фондова, затим измена правилника о систематизацији радних места у Општинској управи, као и програм коришћења средстава за унапређење саобраћаја на путевима у општини Бор за 2018.годину. Такође, на седници су подељена задужења члановима већа, те ће Љубиша Репеђић бити задужен за област пољопривреде, Данијел Алексић за ванредне ситуације, Добрица Ђурић за област социјалне политике и бриге о деци, Тамара Пауновић за образовање, Милена Станојковић за област културе и информисања, Игор Јанковић за спорт, Срећко Здравковић за омладину и пројекте, Славиша Фришковић за јавна предузећа и установе и Бобан Јаношевић за рурални развој.